Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών για επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων

  Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών καλεί τους Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους που βρίσκονται και δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του, να καταθέσουν αίτηση με συνημμένο το σχέδιο δράσης, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για την επιχορήγηση τους για το έτος 2023.

Στη σχετική αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες δράσεις (σχέδιο δράσης), σύμφωνα με τους σκοπούς αυτού (καθαρά  πολιτιστικού ή αθλητικού σκοπού) με σχετική αιτιολογία και αναλυτικό προϋπολογισμό - κοστολόγηση των εξόδων τους.

Επισημαίνεται ότι:

• Δεν είναι δυνατή η επιχορήγηση από τον Δήμο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.


• Οι Σύλλογοι επιβάλλεται πρωτίστως να έχουν προβεί σε όλα όσα ορίζονται ρητά στο άρθρο 41 του Ν.4129/2013 και όσες άλλες νομικές ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα, δηλαδή να έχουν υποβάλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο Ν. Ροδόπης και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο (απολογισμό συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης έτους 2022 που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκαν καθώς και τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος) και να έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που δεν χρηματοδοτήθηκαν το προηγούμενο έτος, υποβάλλουν σε αυτούς μόνο τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.


• Οι Σύλλογοι που έχουν λάβει
επιχορήγηση πάνω από 3.000,00 € κατά το προηγούμενο έτος (2022) θα πρέπει να έχουν αναρτήσει τα στοιχεία των δαπανών της επιχορήγησης στη Διαύγεια στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 10Β του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014.

 

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο έως και Τετάρτη 15/03/2023 στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών, όπως αναφέρεται παραπάνω.

 

Παρακαλούμε να αναφέρονται απαραίτητα το όνομα του Προέδρου και τα στοιχεία επικοινωνίας του Συλλόγου.

 

Πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων:

κ. Αποστολία Φακούδη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 25320-22149

E-mail: paidsta@gmail.com

 

 

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών για επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων

 

          Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών καλεί τους Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους που βρίσκονται και δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του, να καταθέσουν αίτηση με συνημμένο το σχέδιο δράσης, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για την επιχορήγηση τους για το έτος 2023.

Στη σχετική αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες δράσεις (σχέδιο δράσης), σύμφωνα με τους σκοπούς αυτού (καθαρά  πολιτιστικού ή αθλητικού σκοπού) με σχετική αιτιολογία και αναλυτικό προϋπολογισμό - κοστολόγηση των εξόδων τους.

Επισημαίνεται ότι:

• Δεν είναι δυνατή η επιχορήγηση από τον Δήμο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.


• Οι Σύλλογοι επιβάλλεται πρωτίστως να έχουν προβεί σε όλα όσα ορίζονται ρητά στο άρθρο 41 του Ν.4129/2013 και όσες άλλες νομικές ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα, δηλαδή να έχουν υποβάλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο Ν. Ροδόπης και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο (απολογισμό συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης έτους 2022 που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκαν καθώς και τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος) και να έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που δεν χρηματοδοτήθηκαν το προηγούμενο έτος, υποβάλλουν σε αυτούς μόνο τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.


• Οι Σύλλογοι που έχουν λάβει
επιχορήγηση πάνω από 3.000,00 € κατά το προηγούμενο έτος (2022) θα πρέπει να έχουν αναρτήσει τα στοιχεία των δαπανών της επιχορήγησης στη Διαύγεια στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 10Β του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014.

 

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο έως και Τετάρτη 15/03/2023 στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών, όπως αναφέρεται παραπάνω.

 

Παρακαλούμε να αναφέρονται απαραίτητα το όνομα του Προέδρου και τα στοιχεία επικοινωνίας του Συλλόγου.

 

Πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων:

κ. Αποστολία Φακούδη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 25320-22149

E-mail: paidsta@gmail.com

 

 

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών για επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων

 

          Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών καλεί τους Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους που βρίσκονται και δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του, να καταθέσουν αίτηση με συνημμένο το σχέδιο δράσης, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για την επιχορήγηση τους για το έτος 2023.

Στη σχετική αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες δράσεις (σχέδιο δράσης), σύμφωνα με τους σκοπούς αυτού (καθαρά  πολιτιστικού ή αθλητικού σκοπού) με σχετική αιτιολογία και αναλυτικό προϋπολογισμό - κοστολόγηση των εξόδων τους.

Επισημαίνεται ότι:

• Δεν είναι δυνατή η επιχορήγηση από τον Δήμο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.


• Οι Σύλλογοι επιβάλλεται πρωτίστως να έχουν προβεί σε όλα όσα ορίζονται ρητά στο άρθρο 41 του Ν.4129/2013 και όσες άλλες νομικές ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα, δηλαδή να έχουν υποβάλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο Ν. Ροδόπης και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο (απολογισμό συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης έτους 2022 που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκαν καθώς και τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος) και να έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που δεν χρηματοδοτήθηκαν το προηγούμενο έτος, υποβάλλουν σε αυτούς μόνο τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.


• Οι Σύλλογοι που έχουν λάβει
επιχορήγηση πάνω από 3.000,00 € κατά το προηγούμενο έτος (2022) θα πρέπει να έχουν αναρτήσει τα στοιχεία των δαπανών της επιχορήγησης στη Διαύγεια στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 10Β του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014.

 

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο έως και Τετάρτη 15/03/2023 στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών, όπως αναφέρεται παραπάνω.

 

Παρακαλούμε να αναφέρονται απαραίτητα το όνομα του Προέδρου και τα στοιχεία επικοινωνίας του Συλλόγου.

 

Πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων:

κ. Αποστολία Φακούδη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 25320-22149

E-mail: paidsta@gmail.com

 

 

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

Δεν υπάρχουν σχόλια: