Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023

Ανακοίνωση του Κέντρου Υγείας Σαπών για έκδοση παραπεμπτικών για μαστογραφία και διενέργεια τεστ Παπανικολάου (ΤΕΣΤ ΠΑΠ)

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών ύστερα από ανακοίνωση που εξέδωσε το Κέντρο Υγείας Σαπών ενημερώνει τους πολίτες ότι:

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Φώφη Γενημματά, Πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού» του Υπουργείου Υγείας εκδίδονται παραπεμπτικά για μαστογραφία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προληπτική μαστογραφία, επίσκεψη σε γιατρό και υπερηχογράφημα σε 1.300.000 γυναίκες 50-69 ετών.

Δικαιούχοι της Δράσης:

Γυναίκες Ελληνικής υπηκοότητας και γυναίκες πολίτες τρίτων χωρών, που παραμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.

Οι ωφελούμενες απαραίτητο είναι να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α. να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των πενήντα (50) έως εξήντα εννέα (69) ετών,

β. να φέρουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),

γ. να μην έχουν διενεργήσει τις ίδιες διαγνωστικές εξετάσεις τους τελευταίους δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας,

δ. να μην έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού εντός των τελευταίων πέντε (5) ημερολογιακών ετών πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας.

 2. Στο Κέντρο Υγείας Σαπών εκπονούνται ΔΩΡΕΑΝ τεστ Παπανικολάου (ΤΕΣΤ ΠΑΠ), από Δευτέρα έως Παρασκευή και τις ώρες 08:30 π.μ. έως 13:00 μ.μ., κατόπιν προγραμματισμού ραντεβού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 2532350002 

Δεν υπάρχουν σχόλια: