Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

Βουλευτής Δημήτρης Χαρίτου: Έναν μήνα μετά πάνω από το ¼ των μαθητών Πρωτοβάθμιας στη Ροδόπη εκτός τηλεκπαίδευσης

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου, από κοινού με 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σε ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στην υπουργό Παιδείας της υπενθυμίσει ότι πέρασε πάνω από ένας μήνας και ένας πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών στη Ροδόπη, ιδιαίτερα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, βρίσκεται εκτός τηλεκπαίδευσης. Σύμφωνα με έρευνα εκπαιδευτικών δε συνδέεται στην τηλεκπαίδευση το 26,4% των μαθητών-τριών, δηλαδή οι ψηφιακές τάξεις έχουν μόνιμα απόντες κάτι παραπάνω από το ¼ του μαθητικού πληθυσμού, γεγονός που διευρύνει τις υπάρχουσες ταξικές ανισότητες στην εκπαίδευση.

Ο βουλευτής ζητά από την υπουργό να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστούν τα αναγκαία μέσα σε εξοπλισμό, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση και η ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών στην τηλεκπαίδευση, γεγονός που αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα και στις συνθήκες της πανδημίας και υποχρέωση που οφείλει να παρέχει η Πολιτεία.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτηση:

 

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: Μεγάλος αριθμός μαθητών στην ΠΕ Ροδόπης είναι αποκλεισμένος από την τηλεκπαίδευση

 

Έχει περάσει πάνω από ένας μήνας εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης ωστόσο στα σχολεία της ΠΕ Ροδόπης ένας πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών, ιδιαίτερα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, βρίσκεται σε αδυναμία να ασκήσει το δικαίωμα της ουσιαστικής πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα βασικά προβλήματα, όπως αυτά της έλλειψης ηλεκτρονικών συσκευών  tablet, της σύνδεσης στο διαδίκτυο και την ψηφιακή πλατφόρμα, προβλήματα που όφειλε να είχε επιλύσει το υπουργείο Παιδείας, καθώς αυτά είχαν επισημανθεί από εμάς εγκαίρως και επανειλημμένα.

Το μέγεθος αυτών των προβλημάτων καταγράφει και αναδεικνύει η έρευνα που πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Ροδόπης σε δείγμα ικανό για γενίκευση σε όλο τον μαθητικό πληθυσμό της Ροδόπης. Έρευνα που διενεργήθηκε σε 147 τμήματα Α βάθμιας εκπαίδευσης που αντιστοιχούν στο ¼ του συνόλου των τμημάτων, σε 2083 μαθητές/μαθήτριες αριθμός  που αντιστοιχεί στο ¼ του συνόλου των μαθητών και σε 138 εκπαιδευτικούς που αντιστοιχεί στο 1/6 του συνόλου των εκπαιδευτικών.

Τα ερευνητικά δεδομένα είναι αποκαρδιωτικά και προκαλούν μεγάλη ανησυχία για την έκταση του αποκλεισμού των μαθητών από την εκπαίδευση, ενώ είναι ιδιαίτερα εμφανής η διερεύνηση των ταξικών ανισοτήτων που αναδεικνύει η τηλεκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα συνοπτικά καταγράφηκε:

Το 12,9% των μαθητών δεν έχει συνδεθεί ποτέ σε ψηφιακή τάξη!

Το 15,7% των μαθητών συνδέεται μόνο περιστασιακά για λόγους που έχουν να κάνουν με οικονομικές ή άλλες δυσκολίες των οικογενειών.

Το 34,2% των μαθητών αντιμετωπίζει ποικίλα προβλήματα ποιότητας σύνδεσης και λειτουργίας του μέσου σύνδεσης (της ψηφιακής πλατφόρμας).

Μεσοσταθμικά εδώ και ένα μήνα δε συνδέεται καθημερινά το 26,4% των μαθητών-τριών δηλαδή οι ψηφιακές τάξεις έχουν μόνιμα απόντες κάτι παραπάνω από το ¼ του μαθητικού πληθυσμού.

Επιπρόσθετα ένα σημαντικό ποσοστό 34,2% συνδέονται μέσω κινητού τηλεφώνου δηλαδή με μέσο που δεν επιτρέπει την πλήρη συμμετοχή και διάδρασή τους. Την ίδια στιγμή που συσκευές (tablet) έχει λάβει μόνο το 2,7% των μαθητών.

Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι το 49,5% των μαθητών-τριών χρειάζονται επίβλεψη γονέα ώστε να μπορέσουν να συνδεθούν.

Τέλος σημαντικό δεδομένο αποτελεί ότι μόλις το 62,2% των μαθητών συνδέονται πραγματικά παρακολουθούν και συμμετέχουν στο μάθημα, ενώ οι υπόλοιποι/ες είναι εικονικά παρόντες.

Η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου από πλευράς του Υπουργείου για να προετοιμαστεί η εκπαίδευση σε συνθήκες πανδημίας και να διασφαλιστεί η μόρφωση των μαθητών μέσω της τηλεκπαίδευσης, επιβεβαιώνεται από τα συνεχιζόμενα προβλήματα που εμφανίζονται στην τηλεκπαίδευση στην ΠΕ Ροδόπης. Γεγονός που υπονομεύει τη δωρεάν και ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην δημόσια εκπαίδευση και ταυτόχρονα δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Επειδή στις συνθήκες της πανδημίας το δικαίωμα των μαθητών στη μόρφωση είναι αναφαίρετο, μέσω της πρόσβασης και συμμετοχής τους στη τηλεκπαίδευσης.

Επειδή η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να παρέχει δημόσια, δωρεάν παιδεία και να εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση σε αυτήν όλων των μαθητών και μαθητριών και στις σημερινές συνθήκες τηλεκπαίδευσης.

Επειδή κατ’ επανάληψη έχετε δηλώσει ότι έχετε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, αλλά τα προβλήματα, όπως καταγράφει και η έρευνα των εκπαιδευτικών, εξακολουθούν να υφίστανται στη ΠΕ Ροδόπης, διευρύνοντας τις ταξικές ανισότητες μεταξύ των μαθητών.

Ερωτάται η κα Υπουργός:

1.Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική, ισότιμη και δωρεάν πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση των μαθητών στην ΠΕ Ροδόπης;

2.Θα μεριμνήσετε ώστε να διατεθεί σε όλους τους μαθητές οικονομικά αδύναμων οικογενειών ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στο διαδίκτυο;

Δεν υπάρχουν σχόλια: