Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Ε.ΜΑ.Σ.

Την πρόσληψη τεσσάρων (4) πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ μήνες με ωριαία αποζημίωση για την υλοποίηση των γενικών και ειδικών προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2020-2021, προκήρυξε η "Κοινωφελής Επιχείρηση Μαρωνείας – Σαπών".

Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί σε εφημερίδες της Ροδόπης και είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 27 Οκτωβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν ν’ απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2533350025.

Δεν υπάρχουν σχόλια: