Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

Να γίνουν έγκαιρα προσπάθειες για την ίδρυση Παραρτήματος Κτηματολογικού Γραφείου στις Σάπες


Είναι βέβαιο ότι όλοι οι κάτοικοι και οι φορείς της επαρχίας του δήμου Μαρωνείας-Σαπών  συντάσσονται απόλυτα με τους φορείς και τους κατοίκους της Ροδόπης στον αγώνα για μη ίδρυση 4ης Νομικής Σχολής στην Πάτρα, κάτι που σαφώς θα υποβαθμίσει τη Νομική Σχολή Κομοτηνής
.
Θα θέλαμε να ζητήσουμε όμως απόλους όσοι εμπλέκονται σε αυτή την προσπάθεια, πολλοί εκ των οποίων είναι από τον νομικό κόσμο και τους θεσμούς που έχους σχέση με τον κλάδο αυτό, όπως και αυτούς που σχετίζονται με τον τεχνικό κλάδο , να ενδιαφερθούν έτσι μαζικά και δυναμικά και για την ίδρυση Παραρτήματος Κτηματολογικού Γραφείου στις Σάπες.
Μετά την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου θα έρθει το οριστικό κλείσιμο του Υποθηκοφυλακείου Σαπών η λειτουργία του οποίου είναι άκρως απαραίτητη για το δήμο Μαρωνείας Σαπών .
Ευκαιρία λοιπόν μαζί με τους αγώνες για τη Νομική σχολή Κομοτηνής να οργανωθούν και να συντονισθούν οι φορείς της Ροδόπης δίνοντας από κοινού τον αγώνα και για το παράρτημα του Κτηματολογικού Γραφείου στις Σάπες.
Άλλωστε κάτι τέτοιο το οφείλουν στην πόλη, στους πολίτες και στο δήμο Μαρωνείας-Σαπών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: