Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018

Τα μηνύματα από τις βραβεύσεις ενός μικρού μαθητήΗ νέα βράβευση του Ραφαήλ Τσορματζόγλου, μαθητή του Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Σαπών, εκπέμπει πολλά μηνύματα σε διάφορες κατευθύνσεις και αποδέκτες.

-Αρχικά απέδειξε ότι οι ευαισθησίες και οι δεξιότητες ενδιαφέρονται από τη μικρή ηλικία και ότι τα παιδιά που6 προσπαθούν και πιστεύουν σε κάτι , το πετυχαίνουν.
-Στη συνέχεια δείχνει ότι μικρές και απομακρυσμένες από το κέντρο περιοχές και κοινωνίες, μπορούν να αναδείξουν ταλέντα κάθε ηλικίας, μικρής και μεγάλης εμβέλειας.
-Ακολούθως ότι τα σχολεία που άλλοι περιφρονούν και άλλοι υποτιμούν, δίνουν ευκαιρίες και αξιοποιούν δυνατότητες συμβάλλοντας στην καταξίωση των μαθητών σε πολλούς τομείς και παιδία.
-Ακόμη ότι οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες αποτελούν πηγή έμπνευσης. δημιουργούν παραστάσεις, δίνουν ερεθίσματα και καλλιεργούν ευαισθησίες στα παιδιά.
-Τέλος ότι όταν οι οικογένειες ενθαρρύνουν και στηρίζουν τις επιλογές των παιδιών τους τότε οι επιτυχίες έχουν περισσότερες πιθανότητες να κατακτηθούν.
Ας λάβουμε όλα τα παραπάνω υπόψη μας για να μην φαίνονται ότι τέτοιου είδους βραβεύσεις μόνο ως ένα κοινωνικό και κοσμικό γεγονός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: