Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017

Χωρίς σχολικά γεύματα τα σχολεία του δήμου Μαρωνείας-ΣαπώνΤην επέκταση του προγράμματος σίτισης «Σχολικά Γεύματα», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Παιδείας στα δημοτικά σχολεία προβλέπει απόφαση του υπουργού Παιδείας. Παράλληλα προβλέπει την σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής σε κάθε σχολική μονάδα που συμμετέχει στο πρόγραμμα σίτισης.
 Οι εν λόγω Επιτροπές συστήνονται με σκοπό τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των σχολικών γευμάτων.

 Στόχος της σύστασης των Επιτροπών Παραλαβής, είναι η αποστολή των πρακτικών ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των γευμάτων καθώς και των λοιπών παραστατικών (δελτίο αποστολής κλπ), μέσω της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος. Υποχρέωση σύστασης Επιτροπών Παραλαβής έχουν όλες οι σχολικές μονάδες οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα».
 Οι Επιτροπές Παραλαβής είναι τριμελείς και αποτελούνται από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ως Πρόεδρο και δυο εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας, όπου προβλέπεται η θέση.
 Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας παραλαμβάνει καθημερινά τα σχολικά γεύματα, φροντίζοντας για τον ποσοτικό (αριθμό πακέτων) και ποιοτικό έλεγχό τους.
 Παράλληλα, η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων, τη συνολική ποσότητα των παραδοθέντων γευμάτων, καθώς και το είδος του γεύματος. Επιπλέον, σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 1% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) των γευμάτων, 1% από τις σαλάτες και 1% από τα ψωμάκια, ελέγχει τη συμμόρφωση ως προς τη σύνθεση των γευμάτων. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.
 Τα σχολεία της Ροδόπης που εντάσσονται στο πρόγραμμα σύμφωνα με την απόφαση είναι τα εξής: 7ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής, 9ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής, 8ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής, 11ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής, 6ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής, 4ο Μειονοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής, 13ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής, 2ο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής, Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Μάστανλη, Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ροδίτη.
Στον Έβρο εντάσσονται στο πρόγραμμα 4 σχολεία του δήμου Διδυμοτείχου.
Απορίας άξιο είναι γιατί από το πρόγραμμα εξαιρούνται τα σχολεία του δήμου Μαρωνείας Σαπών!
Εξέτασαν οι αρμόδιοι τα ποσοστά ανεργίας που υπάρχουν στην περιοχή;
Είδαν οι ιθύνοντες τα χαμηλά εισοδήματα των οικογενειών;
Επισκέφθηκαν το μόνιμο οικισμό Ποντίων και τους άλλους οικισμούς που σχεδόν έχουν αδειάσει λόγω της μετανάστευσης των κατοίκων τους;
Πήγαν άραγε στους μαχαλάδες να δούνε ότι υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν ούτε φαγητό, ούτε ξύλα για να ζεσταθούν;
Έκαναν άραγε μια βόλτα στην αγορά των Σαπών για να διαπιστώσουν πόσα καταστήματα είναι κλειστά και ότι όλη την ημέρα η κίνηση είναι υποτονική;
Τι άλλο θέλουν για να αντιληφθούν ότι σε μια περιοχή ευημερίας των κατοίκων είναι από τους χαμηλότερους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λόγω της πολυπολιτισμικότητας και των ευπαθών κοινωνικά ομάδων χρειάζονται σχολικά γεύματα πολύ περισσότερο απ’ ότι σε άλλες περιοχές;

Δεν υπάρχουν σχόλια: