Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017

Xoρήγηση Ειδικών Αδειών Συμμετοχής στην Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου 
    Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 26 του ν.4264/2014, και την αρίθμ. 216/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, θα διατεθούν εκατόν είκοσι μία(121) ειδικές άδειες συμμετοχής στην θρησκευτική Εμποροπανήγυρη της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου. Η διάρκεια χρονικής ισχύος θα είναι δύο(2) ημερών ήτοι 22 και 23 Αυγούστου 2017.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους(χορηγείται από την υπηρεσία) με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, από 31 - 07 - 2017 ημέρα Δευτέρα έως 07 - 08 - 2017 ημέρα Δευτέρα.
  Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περεταίρω διευκρίνηση.     


                                                                                                                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                Δ.Τ.Ο.Α.
                                                                                                          

                                                                                                          ΕΜΡΕ ΑΧΜΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: