Πέμπτη 4 Μαΐου 2017

Κλειστά τα καταστήματα την Κυριακή 7 Μαΐου στη ΡοδόπηΒάση  απόφασης της Αντιπεριφέρειας Ροδόπης με αρ. πρωτ. : Γ/ΟΙΚ/489 (ΑΔΑ: 64Λ97ΛΒ-Χ1Β), τα τοπικά καταστήματα – πολυκαταστήματα – αλυσίδες – franchise, δεν θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 7 Μαΐου 2017 ,κάτι το οποίο πρόκειται να διασφαλίσουν με κάθε τρόπο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ελληνικού κράτους.

                       Η Πρόεδρος                                    Ο Γραμματέας

            Κωνσταντινίδου  Κυριακή                         Φραντζής Αντώνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: