Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016

Τροποποιήσεις στους όρους χρήσης κοινόχρηστων ποδηλάτων στην Κομοτηνή 
Με την υπ’ αριθμ. 230/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής τροποποιήθηκε το άρθρο 4 των όρων χρήσης του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων, ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 4 – Κόστος και τρόποι πληρωμής
§         Στην υπηρεσία μπορούν να έχουν πρόσβαση περιστασιακοί χρήστες και συνδρομητές. Όλοι οι χρήστες χρησιμοποιούν είτε  την ειδική προπληρωμένη κάρτα συνδρομητή είτε την πιστωτική κάρτα που παραλαμβάνουν κατά την εγγραφή τους.
§         Το κόστος της υπηρεσίας περιλαμβάνει ένα πάγιο κόστος πρόσβασης και μία προοδευτική χρέωση κατά τη διάρκεια της χρήσης που προσδιορίζεται ως ακολούθως:
Συνδρομητές
 Κόστος κτήσης κάρτας*
3
Ετήσια συνδρομή
0
 Χρήση την 1η μισή ώρα
Δωρεάν
Χρήση τα επόμενα ημίωρα
0,3
Περιστασιακοί χρήστες
Χρέωση απόκτησης κάρτας διάρκειας 24 ωρών
1 €
Χρέωση απόκτησης κάρτας διάρκειας 7 ημερών
3 €
 Χρήση την 1η μισή ώρα
δωρεάν
Χρήση τα επόμενα ημίωρα
0,30

§         Η χρέωση χρόνου χρήσης πραγματοποιείται ανά μισή ώρα. Στο 31ο λεπτό εφόσον δεν έχει επιστραφεί το ποδήλατο προστίθεται στο κόστος της υπηρεσίας η χρέωση της επόμενης μισής ώρας χρήσης. Μέγιστος χρόνος χρήσης ανά ημέρα ορίζονται οι τρεις ώρες.
§         Η συνδρομητική κάρτα είναι μια προ-πληρωμένη κάρτα. Ο συνδρομητής προκειμένου να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία οφείλει να έχει διαθέσιμο χρόνο χρήσης στην κάρτα του. Η αγορά χρόνου και προσθήκη χρόνου χρήσης μιας συνδρομητικής κάρτας πραγματοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου. Το ελάχιστο ποσό ανανέωσης της κάρτας με χρόνο χρήσης ποδηλάτου είναι 5 €. Το σύστημα μπλοκάρει προσωρινά την πρόσβαση στην υπηρεσία των συνδρομητικών καρτών εφόσον το εναπομένων ποσό είναι μικρότερο των 1 €. Τα ποσά που κατατίθενται στην κάρτα συνδρομής και δεν καταναλώνονται ως χρόνος χρήσης κατά την διάρκεια της ετήσιας συνδρομής δεν αποδίδονται στον πελάτη στη λήξη του έτους.
§         Οι χρεώσεις που αναλύονται στο παρόν άρθρο, έχουν ισχύ από 15 Ιουνίου 2016  και υπόκεινται σε αναθεώρηση σε κάθε στιγμή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: