Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016

Μειώσεις σε τέλη αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο ΚομοτηνήςΚατά τη συνεδρίαση της 1ης Αυγούστου 2016, το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα τη μη αναπροσαρμογή των συντελεστών των παρακάτω ισχυόντων τελών για το έτος 2017:
-         Ακίνητης περιουσίας
-         Διαμονής παρεπιδημούντων
-         Χρήσης δημοτικών κτημάτων – έργων
-         Χρήσης των δημοτικών νεκροταφείων

Για τα υπόλοιπα ισχύοντα τέλη, για το έτος 2017, αποφάσισε τα εξής:


1) Για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού:
Α. Τη μη αναπροσαρμογή και
Β. Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, εκτός των ομάδων όπως αυτές αναφέρονται στην υπ΄αριθ. 339/2007 Α.Δ.Σ., των παρακάτω ομάδων, σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 13 του Ν.4368/2016:
1. Των τριτέκνων,
2. Των μονογονεϊκών ομάδων,
3. Των μακροχρόνια ανέργων, εφόσον το εισόδημα ετησίως είναι εντός του αφορολόγητου ορίου, οριζόμενου από τις αρμόδιες αρχές.

2) Για τα τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης:
Α. Τη μη αναπροσαρμογή τους ώστε να παραμείνουν ως έχουν, ήτοι:
α) τιμή ωριαίας κάρτας στο ποσό των 0,50€,
β) τιμή  κάρτας μόνιμου κατοίκου στο ποσό των 20,00 € μηνιαίως και
γ) τιμή κάρτας στάθμευσης κατά μήκος της διαδρομής του ποδηλατοδρόμου και των οδών ήπιας κυκλοφορίας, στο ποσό των 0,30 € για χρονική διάρκεια 30 λεπτών της ώρας, την οποία θα προμηθεύονται από το Ταμείο του Δήμου, με έκπτωση 5%, οι ιδιοκτήτες περιπτέρων, καταστημάτων ψιλικών και  Μίνι Μάρκετ.
Επίσης, οι ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών, όπως γιατροί, φαρμακοποιοί κ.λ.π. για την εξυπηρέτηση των πελατών τους, μπορούν να προμηθεύονται την κάρτα αυτή από το Ταμείο του Δήμου, στην κανονική της τιμή των 0,30 € και            
Β. Την κατάργηση της κάρτας στάθμευσης «επαγγελματία» εντός του Δημοτικού Πάρκινγκ (112/2013 ΑΔΣ), λόγω εκμίσθωσης  του Δημοτικού Πάρκινγκ σε ιδιώτη.

3) Για τα τέλη διαφήμισης:
A. Τη μη αναπροσαρμογή για τις κατηγορίες Α΄, Γ΄ και Δ΄ και
Β. Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β', σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2946/2001, ισχύουν τα κάτωθι:
α) Για τις φωτεινές επιγραφές σε στέγες περιπτέρων και διαφημίσεις που γίνονται με ηλεκτρονικές εφημερίδες το τέλος διαφήμισης ορίζεται στα 45 €/τμ,
β) Για τις φωτεινές επιγραφές σε άλλους χώρους το τέλος ορίζεται στα 20 €/τμ και
γ) Για τις μη φωτιζόμενες επιγραφές το τέλος ορίζεται στα 10 €/τμ.
Η επιβολή του διοικητικούπροστίμου για την αυθαίρετη τοποθέτηση χωρίς άδεια του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 1.467 €.

4) Για  τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων:
Α. Τη μη αναπροσαρμογή και
Β. Τον καθορισμό του τέλους Λαϊκών Αγορών, ως εξής:
1. Λαϊκή αγορά Κομοτηνής 1.782,00 € : 1.782 τρέχοντα μέτρα = 1,00 € ανά τ.μ.
 2. Λαϊκή αγορά Ν. Σιδηροχωρίου 96,11 € : 200 τρέχοντα μέτρα = 0,48 € ανά τ.μ.
 3. Λαϊκή αγορά Αιγείρου 167,74 € : 344 τρέχοντα μέτρα = 0,49 € ανά τ.μ.Δεν υπάρχουν σχόλια: