Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015

Εφικτή η λειτουργία γραφείου ΙΚΑ στις Σάπες.Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης του ΙΚΑ με αυξημένες αρμοδιότητες άρχισε να λειτουργεί πριν λίγες ημέρες στις Φέρρες, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους εναλλασσόμενους της ευρύτερης περιοχής.
Κάτι ανάλογο θα έπρεπε να γίνει εδώ και πολύ καιρό και στις Σάπες, στα πλαίσια μιας γενικότερης προσπάθειας για μερική ή τμηματική τουλάχιστον επάνοδο κάποιων δημοσίων υπηρεσιών στην πόλη.
Αυτό είναι ένα έτοιμα του συνόλου των πολιτών της περιοχής, αλλά και της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Σαπών, όπως εκφράστηκε άλλωστε και με πρόσφατη επιστολή του διοικητικού της συμβουλίου, προς τους αρμόδιους .
Αν το σοβαρότερο πρόβλημα για τη λειτουργία μιας τέτοια δομής του ΙΚΑ είναι το κτιριακό τότε ας υιοθετήσουν  οι αρμόδιοι την πρόταση της «Ελεύθερης Άποψης» και ας αξιοποιήσουν το κτίριο της ΔΟΥ Σαπών.

Το συγκεκριμένο οίκημα επαρκεί απόλυτα να στεγάσει πολλά γραφεία, παραρτήματα, τμήματα, ακόμη και ολόκληρες υπηρεσίες μαζί.
Είναι μεγάλο, λειτουργικό, ευρύχωρο, πολύ καλά διαμορφωμένο και με επαρκείς βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους.
Αυτό αποτελεί μια ρεαλιστική, απόλυτα εφικτή, άμεση και αποτελεσματική λύση στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και για μία σειρά παρόμοιων περιπτώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: