Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014

Κατάρτιση και οικονομική στήριξη σε ευπαθής κοινωνικά ομάδες και στην τοπική αγορά από το ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΚ στις Σάπες
Συνεχίζεται στο ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΚ στις Σάπες η υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο με « Εξυπηρέτηση Πελατών Σούπερ Μάρκετ»  διάρκειας 550 ωρών, από τις οποίες οι 150 ώρες αφορούν στην υλοποίηση των ενοτήτων προκατάρτισης με στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων αλφαβητισμού, την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ και νομικών θεμάτων. Οι 80 ώρες αφορούν στη θεωρητική εξειδίκευση στο αντικείμενο της ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών σούπερ μάρκετ και οι υπόλοιπες 320 ώρες θα υλοποιηθούν με την μορφή πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις Σούπερ Μάρκετ στις Σάπες και την ευρύτερη περιοχή. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 20 άτομα εκ των οποίων 18 γυναίκες και 2 άνδρες μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων όπως π.χ παλιννοστούντες και μουσουλμάνοι.
Ο διευθυντής του Αττικό ΚΕΚ, κ. Γιώργος Μπεκιαρίδης τόνισε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα προτάθηκε και εγκρίθηκε αφού είχαν διαγνωστεί  οι ανάγκες της τοπικής  αγοράς εργασίας για καταρτισμένο προσωπικό στον τομέα της  Εξυπηρέτησης Πελατών Σούπερ Μάρκετ καθώς και της δυναμικής του κλάδου των σούπερ μάρκετ όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Tο πρόγραμμα εντάσσεται στα πλαίσια του Έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέλος από το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι καταρτιζόμενοι θα ωφεληθούν με την οικονομική ενίσχυση που θα λάβουν, τις γνώσεις που θα αποκομίσουν και τις δυνατότητες που τους δύνονται στην εύρεση εργασίας πάνω στο συγκεκριμένο τομέα.
Όφελος θα αποκομίσουν επίσης και τα καταστήματα στα οποία θα γίνει η πρακτική τους άσκηση καθώς και η τοπική αγορά αφού ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό θα εισέλθει σ’ αυτή και κατ’ επέκταση θα μετακυλήσει στην  τοπική οικονομία των Σαπών.
Και όλα αυτά μέσα σε μια περίοδο μεγάλης ανεργίας και πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης.


Δεν υπάρχουν σχόλια: