Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Δημοπρατήθηκε νέο έργο για την αντιμετώπιση προβλημάτων ύδρευσης στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών


Με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας και την εξασφάλιση επάρκειας πόσιμου νερού σε όλους τους οικισμούς του καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, ο Δήμος Μαρωνείας –Σαπών προχώρησε στη δημοπρασία του έργου «Εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας-Προμήθεια υλικών εκσυγχρονισμού γεωτρήσεων ύδρευσης και δεξαμενών» προϋπολογισμού 101.171,84 ευρώ, που χρηματοδοτείται από πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών.

  Οι διαδικασίες για την υποβολή των προσφορών και την ανάδειξη αναδόχου ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες ημέρες.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται, ανάμεσα σε άλλα,  να γίνουν έργα εκσυγχρονισμού, συντήρησης και αναβάθμισης στις γεωτρήσεις και τις δεξαμενές του Δήμου, με στόχο η υπηρεσία ύδρευσης, χωρίς να μεταφέρεται στο αντλιοστάσιο, να παρακολουθεί την ομαλή λειτουργία και την ποσότητα νερού που υπάρχει στα σημεία του δικτύου.

Με την εφαρμογή και αυτού του ευρύτατου έργου, η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να επιλύει σοβαρά προβλήματα της υδροδότησης στους οικισμούς του Δήμου Μαρωνείας –Σαπών, παραμένοντας πιστή στη 

Δεν υπάρχουν σχόλια: