Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

Ξεκίνησε η κατασκευή των συνδέσεων του βιολογικού καθαρισμού των Σαπών

Ξεκίνησε και συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς το έργο κατασκευής ιδιωτικών συνδέσεων του βιολογικού καθαρισμού των Σαπών, το οποίο ολοκληρώνει τις υποδομές αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων της πόλης των Σαπών.

Πρόσφατα υπεγράφη η σύμβαση, μεταξύ του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, της ΔΕΥΑ Κομοτηνής ως φορέα υλοποίησης του και της αναδόχου εταιρίας, Π.Β Αριαντσής Μονοπρόσωπη Α.Ε.


Το έργο αφορά στην κατασκευή σχεδόν 1.300 ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στο νέο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης των Σαπών,  το κόστος των οποίων δεν θα επιβαρυνθούν κάτοικοι και ιδιοκτήτες, καθώς χάρη στις παρεμβάσεις που έγιναν από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Μαρωνείας- Σαπών για τη διασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων, θα χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με περίπου 700.000 ευρώ.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, προϋπολογισμού 2.220.000 ευρώ με το οποίο ολοκληρώνεται ο βιολογικός καθαρισμός των Σαπών.

Τέλος, ολοκληρώνονται το προσεχές διάστημα οι διαγωνιστικές διαδικασίες για το έργο «Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αρσακείου», προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Το έργο αφορά στην κατασκευή πλήρους εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Αρσακείου. Το εσωτερικό δίκτυο θα συνδεθεί απευθείας με τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό Σαπών που διέρχεται μέσω του οικισμού σε επιλεγμένες θέσεις και οδηγεί απευθείας προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Σαπών. Στο δίκτυο προβλέπονται επίσης συνολικά 315 ιδιωτικές συνδέσεις ακαθάρτων για το σύνολο των οικιών με ενεργά υδρόμετρα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: