Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023

ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

 ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

238

Μαρωνείας -
Σαπών /
Μαρωνείας

Ξυλαγανής

Ε.Δ. ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

Κτήριο Δημοτικού
Σχολείου
Ξυλαγανής

Από: ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ Έως:
ΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ

239

Μαρωνείας -
Σαπών /
Μαρωνείας

Ξυλαγανής

Ε.Δ. ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

Κτήριο Γυμνασίου
Ξυλαγανής

Από: ΕΜΕΤΖΙΔΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ Έως:
ΛΥΤΟΥΔΗ ΤΖΕΝΙΦΕΡ

240

Μαρωνείας -
Σαπών /
Μαρωνείας

Ξυλαγανής

Ε.Δ. ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

Κτήριο Γυμνασίου
Ξυλαγανής

Από: ΜΑΓΔΑΛΙΔΟΥ
ΛΥΔΙΑ Έως: ΠΙΤΙΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

241

Μαρωνείας -
Σαπών /
Μαρωνείας

Ξυλαγανής

Ε.Δ. ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

Κτήριο Γυμνασίου
Ξυλαγανής

α) Από: ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Έως:
ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
β) Κοινοτικοί Από:
PEYCHEVA MAYA Έως:
PEYCHEVA MAYA

242

Μαρωνείας -
Σαπών /
Μαρωνείας

Ξυλαγανής

Ε.Δ. ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ
(ΕΡΓΑΝΗ)

Κτήριο
Μειονοτικού
Δημοτικού Σχολείου
Εργάνης

Από: ΑΛΗ ΣΑΜΠΡΙΕ
Έως: ΧΟΥΣΕΜ
ΧΟΥΣΑΜΕΔΙΝ

243

Μαρωνείας -
Σαπών /
Μαρωνείας

Αμαράντων

Ε.Δ. ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ

Κτήριο Δημοτικού
Σχολείου
Αμαράντων

Από: ΑΒΡΕΝΛΗ
ΑΙΝΤΕΜΗΡ Έως:
ΚΟΥΡΤΖΑΛΗ ΑΜΕΤ
ΜΙΟΥΚΕΡΕΜ

244

Μαρωνείας -
Σαπών /
Μαρωνείας

Αμαράντων

Ε.Δ. ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ

Κτήριο Δημοτικού
Σχολείου
Αμαράντων

Από: ΛΑΤΗΦ ΙΣΜΑΗΛ
Έως: ΧΟΥΣΕΙΝ ΧΑΛΗΛ
ΧΑΤΙΤΖΕ

245

Μαρωνείας -
Σαπών /
Μαρωνείας

Αμαράντων

Ε.Δ. ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ
(ΒΑΚΟΥ)

Κτήριο 2ου
Μειονοτικού
Δημοτικού Σχολείου
Βάκου

Από: ΑΚΜΠΑΛΙΚ
ΝΤΙΛΑΙ Έως: ΧΟΥΣΕΙΝ
ΔΟΥΓΑΝΤΖΑΛΗ
ΜΕΛΕΚΗ

246

Μαρωνείας -
Σαπών /
Μαρωνείας

Αμαράντων

Ε.Δ. ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ
(ΙΣΑΛΟΣ)

Κτήριο
Μειονοτικού
Δημοτικού Σχολείου
Ισάλου

Από: ΑΔΕΜ ΖΕΡΙΝ
Έως: ΜΟΥΣΤΑΦΑ
ΤΣΑΚΜΑΚ ΤΟΥΡΧΑΝ

247

Μαρωνείας -
Σαπών /
Μαρωνείας

Αμαράντων

Ε.Δ. ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ
(ΙΣΑΛΟΣ)

Κτήριο Μειονοτικού
Δημοτικού Σχολείου
Ισάλου

Από: ΜΠΑΙΡΑΜ
ΓΚΙΟΥΝΝΤΟΒΑΝ Έως:
ΧΟΥΣΕΙΝΟΓΛΟΥ
ΦΑΤΜΕ

248

Μαρωνείας -
Σαπών /
Μαρωνείας

Αμαράντων

Ε.Δ. ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ
(ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

Κτήριο Πρώην
Δημοτικού Σχολείου
Καλλιθέας

Από: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Έως: ΧΕΡΕΡ
ΣΟΦΙΑ

249

Μαρωνείας -
Σαπών /
Μαρωνείας

Αμαράντων

Ε.Δ. ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ
(ΠΑΜΦΟΡΟΥ)

Κτήριο Μειονοτικού
Δημοτικού Σχολείου
Παμφόρου

Από: ΑΙΒΑΛΗ ΑΥΛΙΝ
Έως: ΨΙΛΛΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

250

Μαρωνείας -
Σαπών /
Μαρωνείας

Ιμέρου

Ε.Δ. ΙΜΕΡΟΥ

Κτήριο Πολιτιστικού
Συλλόγου Γυναικών
Ιμέρου

Από: ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ Έως:
ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ

251

Μαρωνείας -
Σαπών /
Μαρωνείας

Μαρωνείας

Ε.Δ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

Κτήριο Πρώην
Κοινότητας
Μαρωνείας

Από: ΑΒΕΤΙΚΙΑΝ ΖΙΝΑ
Έως: ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ

252

Μαρωνείας -
Σαπών /
Μαρωνείας

Μαρωνείας

Ε.Δ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

Κτήριο Πρώην
Κοινότητας
Μαρωνείας

α) Από: ΜΑΓΔΑΛΙΔΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Έως:
ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
β) Κοινοτικοί Από:
BOB LUMINITA
MARIANA Έως: BOB
LUMINITA-MARIANA

253

Μαρωνείας -
Σαπών /
Μαρωνείας

Μαρωνείας

Ε.Δ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
(ΑΣΚΗΤΩΝ)

Κτήριο Πολιτιστικού
Συλλόγου Ασκητών

Από: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ Έως:
ΧΥΤΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

254

Μαρωνείας -
Σαπών /
Μαρωνείας

Μιράνων

Ε.Δ. ΜΙΡΑΝΩΝ

Κτήριο
Μειονοτικού
Δημοτικού Σχολείου
Μιράνων

Από: ΑΙΒΑΛΗ ΟΖΛΕΜ
Έως: ΧΟΥΣΕΜ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ

255

Μαρωνείας -
Σαπών /
Μαρωνείας

Μιράνων

Ε.Δ. ΜΙΡΑΝΩΝ
(ΒΕΝΝΑ)

Κτήριο 1ου
Μειονοτικού
Δημοτικού Σχολείου
Βέννας

Από: ΑΙΔΙΝ ΙΣΜΑΗΛ
ΟΓΛΟΥ ΖΕΚΙΕ Έως:
ΧΟΥΣΕΙΝ ΤΣΑΚΜΑΚ
ΛΟΥΤΦΙΕ

25

256

Μαρωνείας -
Σαπών /
Μαρωνείας

Μιράνων

Ε.Δ. ΜΙΡΑΝΩΝ
(ΣΑΛΜΩΝΗΣ)

Κτήριο
Μειονοτικού
Δημοτικού Σχολείου
Σαλμώνης

Από: ΑΒΤΖΗ ΕΤΖΕ Έως:
ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΓΛΟΥ
ΦΕΡΙΣΤΕ

Μαρωνείας -
Σαπών /
Μαρωνείας

Πελαγίας

Ε.Δ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ

Από: ΑΛΗ ΝΑΙΜΕ Έως:
ΧΟΥΣΕΙΝ ΧΙΛΜΙΕ

257

Κτήριο Δημοτικού
Σχολείου Πελαγίας

Μαρωνείας -
Σαπών /
Μαρωνείας

Ξυλαγανής

(ΝΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ)

Από: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ Έως:
ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

258

Μαρωνείας -
Σαπών /
Μαρωνείας

Προσκυνητών

Ε.Δ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ

Κτήριο Δημοτικού
Σχολείου
Προσκυνητών

Από: ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ Έως:
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

259

Μαρωνείας -
Σαπών /
Μαρωνείας

Προσκυνητών

Ε.Δ. ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ

Κτήριο Δημοτικού
Σχολείου
Προσκυνητών

Από: ΜΗΛΤΣΑΚΑΚΗ
ΔΑΦΝΗ Έως:
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

260

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Αμφίων

Ε.Δ. ΑΜΦΙΩΝ

Κτήριο
Νηπιαγωγείου
Αμφίων

Από: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Έως:
ΧΟΥΣΕΙΝ ΣΑΛΗ ΣΙΑΚΗΡ

261

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Αρίσβης

Ε.Δ. ΑΡΙΣΒΗΣ

Κτήριο Πρώην
Κοινότητας Αρίσβης

Από: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Έως:
ΚΑΝΣΕΒΕΡ ΦΕΡΗΤ

262

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Αρίσβης

Ε.Δ. ΑΡΙΣΒΗΣ

Κτήριο 1ου
Μειονοτικού
Δημοτικού Σχολείου
Αρίσβης

Από: ΚΑΡΑ ΑΛΗ
ΜΕΜΕΤ ΑΙΣΕ Έως:
ΜΠΟΥΔΟΥΡ ΣΑΜΠΡΙΕ

263

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Αρίσβης

Ε.Δ. ΑΡΙΣΒΗΣ

Κτήριο 1ου
Μειονοτικού
Δημοτικού Σχολείου
Αρίσβης

Από: ΝΑΖΗΦ ΜΕΜΕΤ
Έως: ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ

264

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Εβρένου

Ε.Δ. ΕΒΡΕΝΟΥ

Κτήριο Μειονοτικού
Δημοτικού Σχολείου
Εβρένου

Από: ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Έως:
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΟΥΣΕΙΝ

265

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Εβρένου

Ε.Δ. ΕΒΡΕΝΟΥ

Κτήριο Μειονοτικού
Δημοτικού Σχολείου
Εβρένου

Από: ΜΠΑΙΡΑΜ ΑΜΕΤ
Έως: ΧΡΙΣΤΑΚΙΔΟΥ
ΕΥΡΩΠΗ

266

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Ιασίου

Ε.Δ. ΙΑΣΙΟΥ

Κτήριο Δημοτικού
Σχολείου Ιασίου

Από: ΑΕΝΤΟ ΣΟΦΙΑ
Έως: ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

267

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Κιζαρίου

Ε.Δ. ΚΙΖΑΡΙΟΥ

Κτήριο Δημοτικού
Σχολείου Κιζαρίου

Από: ΑΜΠΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ Έως:
ΧΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

268

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Κρωβύλης

Ε.Δ. ΚΡΩΒΥΛΗΣ

Κτήριο Πολιτιστικού
Συλλόγου
Κρωβύλης

Από: ΑΓΟΡΑΚΗ
ΖΗΝΟΒΙΑ Έως:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ

269

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Κρωβύλης

Ε.Δ. ΚΡΩΒΥΛΗΣ

Κτήριο Μειονοτικού
Δημοτικού Σχολείου
Κρωβύλης

α) Από: ΛΟΥΛΟΥΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως:
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
β) Κοινοτικοί Από:
BITTNER UWE
REINHARDT Έως:
BITTNER UWE
REINHARDT

270

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Λοφαρίου

Ε.Δ. ΛΟΦΑΡΙΟΥ

Κτήριο Δημοτικού
Σχολείου Λοφαρίου

Από: ΑΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Έως: ΜΟΥΧΣΙΝ ΙΛΚΕΡ

271

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Λοφαρίου

Ε.Δ. ΛΟΦΑΡΙΟΥ

Κτήριο Δημοτικού
Σχολείου Λοφαρίου

Από: ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Έως:
ΧΩΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

272

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Νέας Σάντας

Ε.Δ. ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ

Κτήριο Αγροτικού
Ιατρείου Νέας
Σάντας

Από: ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ Έως:
ΧΑΛΚΙΔΟΥ
ΓΚΕΡΤΡΟΥΝΤ

273

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Σαπών

Ε.Δ. ΣΑΠΩΝ

Κτήριο Δημοτικού
Σχολείου Σαπών

Από: ΑΒΑΚΟΥΜΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Έως:
ΒΑΧΤΑΝΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

274

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Σαπών

Ε.Δ. ΣΑΠΩΝ

Κτήριο Δημοτικού
Σχολείου Σαπών

Από: ΒΕΓΛΙΤΣΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Έως:
ΕΦΡΕΜΙΔΟΥ
ΝΤΟΝΑΡΑ

275

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Σαπών

Ε.Δ. ΣΑΠΩΝ

Κτήριο Δημοτικού
Σχολείου Σαπών

Από: ΖΑΙΜΙΔΗΣ
ΕΝΤΓΑΡΤ Έως:
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

276

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Σαπών

Ε.Δ. ΣΑΠΩΝ

Κτήριο Γυμνασίου
Σαπών Παράρτημα
Δεύτερης Ευκαιρίας

Από: ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΟΛΓΑ
Έως: ΚΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ

277

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Σαπών

Ε.Δ. ΣΑΠΩΝ

Κτήριο Γυμνασίου
Σαπών Παράρτημα
Δεύτερης Ευκαιρίας

Από: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΝ
ΓΚΑΓΚΙΚ Έως:
ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

27

278

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Σαπών

Ε.Δ. ΣΑΠΩΝ

Κτήριο Γυμνασίου
Σαπών Παράρτημα
Δεύτερης Ευκαιρίας

Από: ΜΟΥΖΟΥΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Έως:
ΝΤΡΑΧΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

279

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Σαπών

Ε.Δ. ΣΑΠΩΝ

Κτήριο Λυκείου
Σαπών

Από: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΠΟΖΩΒ
ΜΙΧΑΗΛ

280

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Σαπών

Ε.Δ. ΣΑΠΩΝ

Κτήριο Λυκείου
Σαπών

Από: ΠΟΛΙΑΝΙΔΗ
ΑΛΙΚΗ Έως:
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

281

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Σαπών

Ε.Δ. ΣΑΠΩΝ

Κτήριο Λυκείου
Σαπών

Από: ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ Έως:
ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ

282

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Σαπών

Ε.Δ. ΣΑΠΩΝ

Κτήριο Γυμνασίου
Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης Σαπών

Από: ΦΑΙΚ ΧΑΤΙΤΖΕ
Έως: ΨΩΜΙΑΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ

283

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Σαπών

Ε.Δ. ΣΑΠΩΝ
(ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗΣ)

Κτήριο Δημοτικού
Σχολείου
Αετοκορυφής

Από:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ Έως: ΨΑΘΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

284

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Σαπών

Ε.Δ. ΣΑΠΩΝ
(ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ)

Κτήριο Δημοτικού
Σχολείου
Αρσακείου

Από: ΑΒΤΖΗ ΦΑΤΙΧ
Έως: ΜΕΧΜΕΤ
ΣΑΜΠΡΙΕ

285

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Σαπών

Ε.Δ. ΣΑΠΩΝ
(ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ)

Κτήριο Μειονοτικού
Δημοτικού Σχολείου
Αρσακείου

Από: ΜΟΛΛΑ
ΙΜΠΡΑΗΜ Έως:
ΧΡΙΣΤΑΝΤΙΔΟΥ ΗΣΑΙΑ

286

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Σαπών

Ε.Δ. ΣΑΠΩΝ
(ΒΕΛΚΙΟΥ)

Κτήριο Μειονοτικού
Δημοτικού Σχολείου
Βελκίου

Από: ΑΙΔΙΝ ΙΣΜΑΗΛ
ΟΓΛΟΥ ΧΑΤΙΤΖΕ Έως:
ΜΟΥΡΑΤ ΟΓΛΟΥ ΣΑΖΙΕ

287

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Σαπών

Ε.Δ. ΣΑΠΩΝ
(ΒΕΛΚΙΟΥ)

Κτήριο Μειονοτικού
Δημοτικού Σχολείου
Βελκίου

Από: ΜΟΥΣΤΑ ΑΖΑΛ
Έως: ΧΟΥΣΕΙΝΟΓΛΟΥ
ΣΕΡΠΙΛ

288

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Σαπών

Ε.Δ. ΣΑΠΩΝ
(ΠΡΩΤΑΤΟΥ)

Κτήριο Δημοτικού
Σχολείου Πρωτάτου

Από: ΑΔΑΜΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ Έως: ΛΟΜΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

289

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Σαπών

Ε.Δ. ΣΑΠΩΝ
(ΠΡΩΤΑΤΟΥ)

Κτήριο Δημοτικού
Σχολείου Πρωτάτου

Από: ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ Έως:
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

290

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Σαπών

Ε.Δ. ΣΑΠΩΝ
(ΧΑΜΗΛΟΥ)

Κτήριο Πολιτιστικού
Συλλόγου
Γυναικών Χαμηλού

Από: ΑΒΑΝ ΑΛΕΙΝΑ
Έως: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΩΠΙΑ

291

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Στρύμης
(Στρύμνης)

Ε.Δ. ΣΤΡΥΜΗΣ

Κτήριο Σχολείου Δημοτικού Στρύμης

Από: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως:
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΥΡΑΤΣΑ

292

Μαρωνείας -
Σαπών /
Σαπών

Στρύμης
(Στρύμνης)

Ε.Δ. ΣΤΡΥΜΗΣ
(ΔΙΩΝΗΣ)

Κτήριο Δημοτικού
Σχολείου Διώνης

Από: ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ Έως: ΧΗΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: