Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

 


Με αποφάσεις που έλαβε ο Δήμαρχος Μαρωνείας – Σαπών, κ. Ντίνος Χαριτόπουλος, προχώρησε σε ανασυγκρότηση του διοικητικού σχήματος του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σύγχρονου αναπτυξιακού προγράμματος, προσαρμοσμένου στις συνθήκες και τις κρίσεις που βιώνει η χώρα.

Το σώμα των αιρετών που καλείται να ανταποκριθεί στις πολλαπλές προκλήσεις των καιρών και τις ανάγκες των πολιτών στο άμεσο μέλλον και να υπηρετήσουν συντεταγμένα και αφοσιωμένα την τοπική κοινωνία συγκροτείται από Αντιδημάρχους, εντεταλμένους συμβούλους και προέδρους Νομικών Προσώπων.

Οι πολίτες και οι φορείς του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών μπορούν να απευθύνονται για τα θέματα και τα προβλήματα που τους απασχολούν στους κάτωθι:

Μαυρίδης Μιλτιάδης, τηλέφωνο: 694-7322131 (Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας) με αρμοδιότητες την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, την ύδρευση και αποχέτευση, τα θέματα ηλεκτρολογικού περιεχομένου, ενέργειας, πολιτικής προστασίας, επίβλεψης των οχημάτων, το συντονισμό των έργων που εκτελούνται στο Δήμο κ.ά.

Μολλά Αμέτ Μουσταφά, τηλέφωνα: 697-0130006, 693-6940575 (Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Προγραμματισμού, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) με αρμοδιότητες την υποστήριξη του προγραμματισμού και τη διασφάλιση της διαφάνειας του Δήμου, τα θέματα ληξιαρχείου, δημοτολογίου, ανθρώπινου δυναμικού κ.ά.

Μοσχάκης Δημήτριος, τηλέφωνο: 697-3030257, 697-9736004 (Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας) με αρμοδιότητες τα τεχνικά έργα, κατασκευής δημοτικών υποδομών, την καθαριότητα, τις πλατείες, τους κοινόχρηστους χώρους, τα κοιμητήρια κ.ά.

Μουσταφά Οσμάνογλου Τζανέρ, τηλέφωνα: 697-3030256, 693-3131963 (Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης) με αρμοδιότητες τον πρωτογενή τομέα, τα αδέσποτα ζώα, τις λαϊκές αγορές και το πλανόδιο εμπόριο, προστασίας του καταναλωτή, κ.ά. και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες ως υπεύθυνου Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας.

Βασιλειάδης Μιχαήλ, τηλέφωνο: 697-7340776 (Άμισθος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού), με αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας, εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, σε θέματα Πολιτισμού, αρμοδιότητες που σχετίζονται με αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία, σε θέματα συνεργασίας με πολιτιστικά σωματεία και ιδρύματα, κ.ά.

Λούρμπα Ολυμπία, τηλέφωνο: 693-7460155 (Άμισθη Αντιδήμαρχος Εκτάκτων Αναγκών), με αρμοδιότητες τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων και εργασιών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών στη Δημοτική Ενότητα Σαπών, Εντεταλμένη σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικών Δομών και Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης, τηλέφωνο: 694-8680327 (Άμισθος Αντιδήμαρχος Εκτάκτων Αναγκών), με αρμοδιότητες τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων και εργασιών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών στη Δημοτική Ενότητα Μαρώνειας και ιδιαίτερα στο παραλιακό μέτωπο.

Εμιρζάς Ηλίας, τηλέφωνο: 697-0130007 (Εντεταλμένος σύμβουλος αθλητισμού, αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών και της λειτουργίας τους και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαρωνείας-Σαπών).

Σελήμ Γκιοκχάν, τηλέφωνο: 693-0110233 (Εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα νομικής υποστήριξης και γνωμοδοτήσεων και για το συντονισμό των πολιτιστικών δράσεων του Δήμου σε συνεργασία και επικουρώντας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο).

Καραγκιόζ Μουσταφά, τηλέφωνο: 694-4994242 (Θα ορισθεί Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: