Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι έχουν αναρτηθεί στο Δήμο, από τον ΕΛΓΑ, οι πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης για τις ζημιές

ΧΑΛΑΖΙ 31/5/2022 ΣΑΠΩΝ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να λάβουν γνώση και σε περίπτωση διαφωνίας τους να υποβάλλουν ένσταση μέχρι τη Δευτέρα 30/01/2023. Πληροφορίες τηλ. 2532350107

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΡΙΑ ΕΛΓΑ

ΛΟΥΛΟΥ ΤΟΥΛΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: