Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

Αλλαγές στη διαδικασία αιτήσεων αναπηρικών επιδομάτων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ

 


Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών ενημερώνει ότι από 16/09/2022 η αίτηση για αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α υποβάλλεται ανεξαρτήτως  πού θέλουμε να την χρησιμοποιήσουμε μετά.

 Αρχικά γίνεται η αίτηση για πιστοποίηση και μετά χρησιμοποιείται  η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) σε όποιο Φορέα και για όποια παροχή θέλουμε. Οι αιτήσεις για πιστοποίηση αναπηρίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» στο https://ekepa.epan.gov.gr/kepa/web/. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο. Επιπρόσθετα, η υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να γίνει και μέσω των Κέντρων Κοινότητας (Κ.Κ).

 Μετά την υποβολή της αίτησης είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω των σημείων φυσικής εξυπηρέτησης (ΚΚ), ανοίγει το ηλεκτρονικό σύστημα κατάρτισης του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου. Ο πολίτης πρέπει να απευθυνθεί στους ιατρούς επιλογής του, οι οποίοι θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τον ιατρικό εισηγητικό φάκελο. Το μόνο στοιχείο που θα χρειαστούν οι ιατροί επιλογής για τη συμπλήρωση του ιατρικού εισηγητικού είναι ο ΑΜΚΑ του πολίτη.

 Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις εξής αιτήσεις:

 

 (α)Αρχική αίτηση για αξιολόγηση, η οποία υποβάλλεται είτε σε περίπτωση που ο πολίτης αξιολογείται για πρώτη φορά, είτε σε περίπτωση που έχει ήδη λήξει η προηγούμενη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.).

 

 

(β) Αίτηση παράτασης, η οποία μπορεί να υποβληθεί κατά το τελευταίο τετράμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α. για να λάβει νέα Γ.Α.Π.Α., που πιστοποιεί την αναπηρία του.

(γ) Αίτηση αναθεώρησης, η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της ισχύος της Γ.Α.Π.Α., για τις εξής περιπτώσεις:

·         η Γ.Α.Π.Α. δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση για ένταξη ή μη σε ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Υ.Ε.,

·         ζητείται η υπαγωγή σε διατάξεις που δημοσιεύτηκαν μετά την ημερομηνία συνεδρίασης της Υ.Ε.,

·         διόρθωσης τυπικών στοιχείων της Γ.Α.Π.Α. που δεν σχετίζονται με την αξιολόγηση από την Υ.Ε. (π.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, κλπ.).

(δ) Αίτηση επιδείνωσης ή προσθήκης νέας πάθησης, η οποία μπορεί να υποβληθεί κατ’ αρχήν μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της ισχύουσας Γ.Α.Π.Α. και έως τέσσερις (4) μήνες πριν τη λήξη αυτής, εκτός εάν έχει προκύψει νοσηλεία κατά το πρώτο εξάμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α.


  Για τη διαδικασία προσφυγής κατά της πρωτοβάθμιας πιστοποίησης, οι πολίτες θα συνεχίζουν να απευθύνονται στις Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., όπως έπρατταν μέχρι σήμερα, αλλά χωρίς την καταβολή παράβολου, μέχρι της παραγωγικής ενσωμάτωσης και αυτής της διαδικασίας στο νέο σύστημα.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Μαρωνείας-Σαπών (τηλ. 2532023578).

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: