Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022

Εξόφληση οφειλών προς τον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών μέσω τραπεζικής κατάθεσης

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


                      


Σάπες, 23 Σεπτεμβρίου 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εξόφληση οφειλών προς τον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών

μέσω τραπεζικής κατάθεσης

 

Οι πολίτες που επιλέξουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς τον Δήμο μας (Τέλη Ύδρευσης, Δημοτικά Τέλη, ΤΑΠ, πρόστιμα ΚΟΚ κλπ), μέσω τραπεζικής κατάθεσης, παρακαλούνται να έχουν υπ’ όψιν τους τα παρακάτω:

Ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του δήμου μας, στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ είναι:

IBAN: GR 030 172 356 000 535 605 530 259 3

 

Προσοχή, στην τραπεζική κατάθεση πρέπει να γράφονται οπωσδήποτε τα στοιχεία του οφειλέτη (ονοματεπώνυμο και  Α.Φ.Μ).

Προαιρετικά μπορούν να γραφούν και τυχόν τηλέφωνα επικοινωνίας.

Στο Ατομικό Ειδοποιητήριο  (που αποστέλλει ο δήμος μας) αναγράφεται η πιο πρόσφατη οφειλή (μη ληξιπρόθεσμη). Τυχόν οφειλές ληξιπρόθεσμες δεν αναγράφονται. Αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές εξοφλούνται πρώτα αυτές.

Εάν η κατάθεση γίνει από άλλη τράπεζα (εκτός της Πειραιώς) υπάρχει χρηματική επιβάρυνση του καταθέτη. Το ύψος της επιβάρυνσης μπορείτε να πληροφορηθείτε από την τράπεζά σας.

Προσοχή στην ημερομηνία λήξης της οφειλής.

Η υπηρεσία μας ως ημερομηνία κατάθεσης λαμβάνει τα στοιχεία που της παραχωρεί η τράπεζα Πειραιώς.

Εάν η κατάθεση γίνει εντός ωραρίου τραπεζών, λογίζεται ως κατάθεση της ίδιας μέρας που έγινε η κατάθεση. Αν γίνει μετά το ωράριο των τραπεζών και ανάλογα με τον τρόπο κατάθεσης, λογίζεται ως κατάθεση της επομένης ή στην περίπτωση Σαββατοκύριακου ως κατάθεση της Δευτέρας. Για ακριβείς πληροφορίες απευθυνθείτε στην τράπεζά σας. Αν γίνει από άλλη τράπεζα ενημερωθείτε από την τράπεζά σας για τον χρόνο και τη μέρα μεταφοράς των χρημάτων σας στην Τράπεζα Πειραιώς.

Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Δήμου μας στις Σάπες και στην Ξυλαγανή ή αντίστοιχα:

 

Στις Σάπες στο τηλέφωνο: 2532 3 50 108

 

Στην Ξυλαγανή στο τηλέφωνο: 2533 3 50 008

 

 

Από την Οικονομική Υπηρεσία

Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: