Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Δ.Π.Θ Τhinc

 Η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης «Thinc», ανακοινώνει την έναρξη του Ά Κύκλου υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή και φιλοξενία νεοφυών επιχειρηματικών ομάδων.

Σκοπός της Θερμοκοιτίδας είναι η υποστήριξη της καινοτομίας και η προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της επαγγελματικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων αλλά και της εξεύρεσης δικτύων χρηματοδότησης των νέων ιδεών.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε:

● Φοιτητές και απόφοιτοι των Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς και των λοιπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας οι οποίοι ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

● Εργαζόμενους του ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα οι οποίοι επιθυμούν να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση ή να συμμετάσχουν σε συνεργατικό σχήμα - ομάδα θερμοκοιτιαζόμενων.

● Άνεργους καθώς και μέλη κοινωνικά ευπαθών ομάδων της Περιφέρειας ΑΜΘ, οι οποίοι διαθέτουν μια αξιόλογη και καινοτόμο ιδέα επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

 

● Πέραν των ανωτέρω ομάδων, τονίζεται πως οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης, ή πολίτης χώρας μέλους της ΕΕ ή πολίτης τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, έχει δικαίωμα να αιτηθεί την υποστήριξή του από την Επιχειρηματική Θερμοκοιτίδα του ΔΠΘ.

Βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας των αιτήσεων είναι τα παρακάτω:

-        Τουλάχιστον ένα μέλος της επιχειρηματικής ομάδας να είναι έως 35 ετών.

-        Η ομάδα να αποτελείται από 2 έως 5 άτομα.

Η Πρόσκληση και η Φόρμα Αίτησης για εισαγωγή στην Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Thinc βρίσκονται στην ιστοσελίδα thinc.duth.gr και η υποβολή των αιτήσεων θα είναι ενεργή μέχρι την Πέμπτη 18 Αυγούστου.

 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη της Thinc

Μαρία Μιχαλοπούλου

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: