Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δημοτικών δασικών χαρτών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Κομοτηνή, 22-07-2022

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

 

 

Ταχ. Δ/νση         : 3ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξ/πολης

 

 

Πληροφορίες      : Τύρου Χάρις

 

 

Τηλέφωνο           : 2531023326

 

 

Τηλεομοιοτυπία  : 2531037230

 

 

Ηλ. Ταχυδρομείο : tdx-rod@eedpmt.ypen.gr  

 

 

 

ΘΕΜΑ:   Ανακοίνωση νέας παράτασης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Κομοτηνής, Ιάσμου, Μαρωνείας – Σαπών και Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

             Από τη Διεύθυνση Δασών Ροδόπης, ανακοινώνεται ότι με την με αριθ. 246030/22-07-2022 (ΑΔΑ: 9ΒΡΚ4653Π8-90Ν) απόφασή μας, τροποποιήθηκε η με αριθ. 1197/29-01-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΩΝΟΡ1Υ-ΚΝ7) Απόφαση με θέμα «Ανάρτηση Δασικού Χάρτη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Κομοτηνής, Ιάσμου, Μαρωνείας – Σαπών και Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του», κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου 2022, ημέρα Κυριακή.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»:

 (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), µέσω της οποίας, και µόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού.

Υπενθυμίζεται ότι, γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων, παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, που βρίσκεται στην έδρα της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης, 3ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης, 69100, Κομοτηνή, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

                                                                                     Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη

                                                                                     της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης

                                                                                              Γκοτζαρίδου Μαρίνα                                                                                                                                        MSc Γεωτεχνικός (Δασολόγος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: