Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

Νέα δυναμική και προοπτική στο Δήμο Μαρωνείας-Σαπών Σύμπραξη των παρατάξεων “Επανεκκίνηση στο Δήμο Μαρωνείας-Σαπών” και “Ενότητα-Ελπίδα-Αλλαγή”

 

Νέες δημιουργικές και θετικές προοπτικές δημιουργούνται στο Δήμο Μαρωνείας-Σαπών από την σύμπραξη των δημοτικών παρατάξεων “Επανεκκίνηση στο Δήμο Μαρωνείας-Σαπών”  με επικεφαλής τον Δημάρχο κ.Ντίνο Χαριτόπουλο και “Ενότητα-Ελπίδα-Αλλαγή” με επικεφαλής τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Μιχάλη Βασιλειάδη.

       Με γνώμονα την θέση “η ισχύς εν τη ενώσει”, σε πνεύμα σύνθεσης, συνεργασίας και ενότητας, με στόχο την οικοδόμηση μιας ακόμη περισσότερο ισχυρής διοίκησης , οι δύο παρατάξεις προχώρησαν σε σύμπραξη με προγραμματική σύγκλιση και αυτοδιοικητική συν-αντίληψη με βάσει όσα ορίζει η νομοθεσία .

          Η σύμπραξη των δύο παρατάξεων κρίθηκε αναγκαία στο

πλαίσιο:

          Της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.

          Της υλοποίησης από κοινού ενός πλαισίου δράσεων,

προγραμμάτων και παρεμβάσεων επίλυσης των τοπικών

προβλημάτων.

          Της πολυδιάστατης αειφόρου τοπικής ανάπτυξης.

Της ανταπόκρισης στις ανάγκες των πολιτών με στόχο την

ευημερία τους.

          Την ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων για την εξοικονόμηση

πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

          Του εκσυγχρονισμό των υποδομών.

          Την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

          Την ενεργειακή ανεξαρτησία και αυτονομία του Δήμου, την

μετεξέλιξη του σε “πράσινο Δήμο” με την χρήση καθαρών και

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

          Την αποτροπή της απειλής λειτουργίας των χρυσωρυχείων.

          Την εισαγωγή της τεχνολογίας και της πληροφορικής στην

καθημερινότητα των πολιτών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του

Δήμου.

          Την θωράκιση των οικισμών.

          Την προώθηση και ενίσχυση ευαίσθητων τομέων όπως η παιδεία,

οι ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και ο πολιτισμός.

          Προτεραιότητες των δύο παρατάξεων παραμένουν η χρηστή

διοίκηση του Δήμου με διαφάνεια, συλλογικότητα και λογοδοσία, η

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και αρτιότερη ανάπτυξη των υπηρεσιών

και δομών του Δήμου και η υπεράσπιση της πολυπολιτισμικής κοινωνίας μας και η ενίσχυση της συνοχής της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: