Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Υποβολή δηλώσεων καλλιεργητών που επλήγησαν από τις ακρίδες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους καλλιεργητές των Κοινοτήτων Μαρώνειας και Κρωβύλης που έπαθαν ζημιά στις καλλιέργειες τους από τις ακρίδες, ότι μπορούν να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν το αγροτεμάχιο με την καλλιέργεια που έπαθε ζημιά, τα στρέμματα και τον κωδικό του αγροτεμαχίου (13ψήφιο) συνυποβάλλοντας και τη δήλωση καλλιέργειας με υπογραμμισμένο το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο. 

Προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων 30 Ιουνίου 2022

  

Ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Καραγκιόζ Μουσταφά

    

Δεν υπάρχουν σχόλια: