Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

Υπενθύμιση υποβολής αιτήσεων στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών για επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων

 Ύστερα από την ανακοίνωση του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών στις 10 Μαρτίου του 2022, σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων για επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων, υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία λήγει στις 08/04/2022. Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

          Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών καλεί τους Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους που βρίσκονται και δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του, να καταθέσουν αίτηση με συνημμένο το σχέδιο δράσης, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για την επιχορήγηση τους για το έτος 2022.

Στη σχετική αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες δράσεις (σχέδιο δράσης), σύμφωνα με τους σκοπούς αυτού (καθαρά αθλητικού σκοπού) με σχετική αιτιολογία και αναλυτικό προϋπολογισμό - κοστολόγηση των εξόδων τους και να επισυνάπτεται:

1.     το καταστατικό του Συλλόγου,

2.     τον οικονομικό απολογισμό έτους 2021,

3.     τον οικονομικό απολογισμό της επιχορήγησης έτους 2021 (εφόσον έχουν λάβει),

4.     τον προϋπολογισμό έτους 2022,

5.     το πρακτικό αρχαιρεσιών,

6.     το αντίγραφο ανάρτησης των δαπανών επιχορήγησης έτους 2021 στη Διαύγεια (εφόσον η επιχορήγηση που έλαβαν ήταν άνω των 3.000 €).

Επισημαίνεται ότι:

• Δεν είναι δυνατή η επιχορήγηση από το Δήμο για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.


• Οι Σύλλογοι επιβάλλεται πρωτίστως να έχουν προβεί σε όλα όσα ορίζονται ρητά στο άρθρο 41 του Ν.4129/2013 και όσες άλλες νομικές ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα, δηλαδή να έχουν υποβάλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο Ν. Ροδόπης και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο έως 28-2-2022 (απολογισμό συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης έτους 2021 που έλαβαν και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκαν καθώς και τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος) και να έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που δεν χρηματοδοτήθηκαν το προηγούμενο έτος υποβάλλουν σε αυτούς μόνο τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.


• Οι Σύλλογοι που έχουν λάβει επιχορήγηση πάνω από 3.000,00 € κατά το προηγούμενο έτος (2021) θα πρέπει να έχουν αναρτήσει τα στοιχεία των δαπανών της επιχορήγησης στην Διαύγεια στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 10Β του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014.

 

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται έως και 08/04/2022 στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών και θα έχουν συνημμένα τα παραπάνω σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, όπως επίσης και τις αναλυτικές δαπάνες με τα παραστατικά που αφορούν στην επιχορήγηση του προηγούμενους έτους.

 

Παρακαλούμε να αναφέρονται απαραίτητα το όνομα του Προέδρου και τα στοιχεία επικοινωνίας του Συλλόγου.

 

Πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων:

κ. Αποστολία Φακούδη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2532022149

E-mail: paidsta@gmail.com

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας,

     Παιδείας και Πολιτισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια: