Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

Έναρξη αιτήσεων για τους Νέους και τις Νέες που ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κομοτηνής


 Ο Δήμος Κομοτηνής, με το Τμήμα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης και το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού exagono, (έργο το οποίο υλοποιείται από την Κοιν.Σ.Επ. Θράκης Κίνητρο) ανακοινώνουν την έναρξη των αιτήσεων για όλους τους Νέους και τις Νέες που ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Κομοτηνής.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Κομοτηνής θα αποτελεί άτυπο θεσμικό όργανο του Δήμου Κομοτηνής, θα συνεργάζεται με το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής και θα δίνει τη δυνατότητα στον νεανικό πληθυσμό να εκφραστεί, να διατυπώσει και να συμμετέχει -συμβουλευτικά- με τις ιδέες και τις απόψεις του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Δήμου.

 Βασικός στόχος  είναι να διευκολύνει τον Δήμο Κομοτηνής στον εντοπισμό των ενδιαφερόντων και των προβλημάτων των νέων, στην ανάλογη ενεργοποίησή τους για επίλυση αυτών και στη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής των Νέων στον Δήμο τους.  

 Ο Δήμος Κομοτηνής προσβλέπει σε ένα ελεύθερο, ανοικτό και δημοκρατικό όργανο  συνεχούς και ουσιαστικού διαλόγου της Νεολαίας με τις Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές, το οποίο θα λειτουργεί από τους Νέους που ζουν, εργάζονται και φοιτούν στην Κομοτηνή.

 Η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, προβλέπεται από έναν Κανονισμό, ο οποίος σχεδιάστηκε και συντάχθηκε από την Ομάδα Πρωτοβουλίας των Νέων που ανέλαβε όλες τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες. Το σχέδιο του Κανονισμού θα ψηφιστεί στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων.

  Εάν είσαι Νέος ή Νέα ηλικίας 16-30 ετών,

·          εάν έχεις άποψη και θέλεις να ακουστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής,

·         εάν έχεις ιδέες για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στον Δήμο σου,

·   και κυρίως, εάν έχεις ανησυχίες και διάθεση να συνεργαστείς με τους συνομηλίκους σου, για να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον με ευκαιρίες κοινωνικής και προσωπικής ανάπτυξης των Νέων,

 τότε κάνε την αίτησή σου από τις 16 έως τις 31 Μαρτίου 2022 και διεκδίκησε μία θέση Νέου Δημοτικού Συμβούλου στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Κομοτηνής.

 Στην ιστοσελίδα του Κέντρου Νεολαίας και Εθελοντισμού exagono του Δήμου Κομοτηνής, μπορείς να βρεις:

 Αίτηση Συμμετοχής.

·         Οδηγίες Συμμετοχής.

·         Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Νέων.

·         Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 Ο συνολικός αριθμός των θέσεων για τους Νέους Δημοτικούς Συμβούλους είναι σαράντα μία με έως είκοσι αναπληρωματικές, και η επιλογή των Νέων θα γίνει με τη διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Κομοτηνής θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του Δήμου Κομοτηνής και το Τμήμα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, με τη συνεργασία του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής και την υποστήριξη του Κέντρου Νεολαίας και Εθελοντισμού exagono του Δήμου Κομοτηνής.

 Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις ή βοήθεια στη συμπλήρωση της Αίτησης, μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά 09.00 – 18.00 στο Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού exagono Δήμου Κομοτηνής.

 Δ. Ν. Τσανακλή 15, Κομοτηνή

Τ. +3025310 82051/82055

Ε. info@exagonokomotini.gr

W. www.exagonokomotini.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: