Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022

Άρχισαν οι αιτήσεις του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους


 Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκίνησε και λήγει στις 18 Μαρτίου 2022 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, για χρονικό διάστημα 8 μηνών  σε δήμους, περιφέρειες και υπηρεσίες του Δημοσίου, 25.000 ανέργων-εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr ή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος φορέας για την αξιολόγηση (μοριοδότηση) των αιτήσεων και την επιλογή των ωφελουμένων.

  Για το Δήμο Μαρωνείας-Σαπών οι ειδικότητες που έχουν εγκριθεί είναι οι κάτωθι:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΣΕΣ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΕ

2

2

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΕ

2

3

 ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΕ

10

4

ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

ΥΕ

2

5

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΥΕ

15

6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΕ

2

7

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΕ

2

8

ΜΑΓΕΙΡΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)

ΔΕ

2

9

ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ή Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΔΕ

1

10

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΔΕ

2

11

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕ

1

ΣΥΝΟΛΟ

 

41

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: