Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

Δήμος Μαρωνείας – Σαπών Ανασυγκρότηση του διοικητικού σχήματος

      

Με αποφάσεις του ο Δήμαρχος Μαρωνείας – Σαπών, κ. Ντίνος Χαριτόπουλος, προχώρησε σε ανασυγκρότηση του διοικητικού σχήματος του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σύγχρονου αναπτυξιακού προγράμματος, προσαρμοσμένου στις συνθήκες που βιώνει η χώρα.

Το σώμα των αιρετών που καλείται να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών και τις ανάγκες των πολιτών στο άμεσο μέλλον και να υπηρετήσουν την τοπική κοινωνία συγκροτείται από  Αντιδημάρχους και εντεταλμένους συμβούλους.

Οι πολίτες και οι φορείς του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών μπορούν να απευθύνονται για τα θέματα και τα προβλήματα που τους απασχολούν στους κάτωθι:

Μαυρίδης Μιλτιάδης, τηλέφωνο: 694-7322131 (Αναπληρωτής Δημάρχου και Άμισθος Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας) με αρμοδιότητες την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, την ύδρευση και αποχέτευση, τα θέματα ηλεκτρολογικού περιεχομένου, ενέργειας, πολιτικής προστασίας, επίβλεψης των οχημάτων, το συντονισμό των έργων που εκτελούνται στο Δήμο κ.ά.

Μουσταφά Μολλά Αμέτ, τηλέφωνα: 697-0130006, 693-6940575 (Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Προγραμματισμού, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) με αρμοδιότητες την υποστήριξη του προγραμματισμού και τη διασφάλιση της διαφάνειας του Δήμου, τα θέματα ληξιαρχείου, δημοτολογίου, ανθρώπινου δυναμικού κ.ά.

Δημήτρης Μοσχάκης, τηλέφωνο: 697-3030257 (Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος) με αρμοδιότητες τα τεχνικά έργα, κατασκευής δημοτικών υποδομών, την καθαριότητα, τις πλατείες, τους κοινόχρηστους χώρους, τα κοιμητήρια κ.ά.

Καραγκιόζ Μουσταφά, τηλέφωνα: 697-3030258, 694-4994242 (Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης) με αρμοδιότητες τον πρωτογενή τομέα, τα αδέσποτα ζώα, τις λαϊκές αγορές και το πλανόδιο εμπόριο, προστασίας του καταναλωτή, τουρισμού κ.ά.

Καρύδης Χαράλαμπος, τηλέφωνο: 697-3030259 (Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού), με αρμοδιότητες τον σχεδιασμό,  κοινωνικών πολιτικών, τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία, αρμοδιότητες για τη διαμόρφωση ακτών-παραλιών, κ.τ.

Μουσταφά Οσμάνογλου Τζανέρ, τηλέφωνο: 697-3030256 (Άμισθος Αντιδήμαρχος Εκτάκτων Αναγκών), με αρμοδιότητες τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων και εργασιών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών.

Λούρμπα Ολυμπία, τηλέφωνο: 693-7460155 (Άμισθη Αντιδήμαρχος Εκτάκτων Αναγκών για θέματα Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης) με αρμοδιότητες την οργάνωση, συντονισμό και εποπτεία των ενεργειών και παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης στους πληγέντες από φυσικές καταστροφές. 

Εμιρζάς Ηλίας, τηλέφωνο: 697-0130007 (Εντεταλμένος σύμβουλος αθλητισμού, αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών και της λειτουργίας τους, ο οποίος διατηρεί και τη θέση του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαρωνείας-Σαπών).

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: