Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022

Εκλογή νέων οργάνων στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών

 Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, στις Σάπες την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 συνεδρίασε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρώνειας – Σαπών για την εκλογή προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, (προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα) εκλογή μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την επόμενη διετία. 

Οι διαδικασίες ανέδειξαν  τους  κάτωθι:

·        Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Μπεκήρ Ογλού Νουράη (Επανεκκίνηση-Ντίνος Χαριτόπουλος)

·        Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Ιμάμ Χασάν Ριτβάν

         (Μαζί για τον Τόπο μας - Γιάννης Σταυρίδης)

·        Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: Τασίδης Απόστολος (Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών - Απόστολος Ιωάννου)

Οικονομική Επιτροπή 

·        Τακτικά μέλη:

Ηλίας Εμιρζάς, Σελήμ Γκιοκχάν (Επανεκκίνηση-Ντίνος Χαριτόπουλος),

Ιωάννης Σταυρίδης, (επικεφαλής παράταξης Μαζί για τον Τόπο μας),

Απόστολος Ιωάννου (επικεφαλής παράταξης Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών).

 

·        Αναπληρωματικά μέλη:

Ολυμπία Λούρμπα, Μουσταφά Οσμάνογλου Τζανέρ 

(Επανεκκίνηση-Ντίνος Χαριτόπουλος),

Δημήτριος Πιλιλίτσης (Μαζί για τον Τόπο μας - Γιάννης Σταυρίδης),

Τριφωνίδου Μαρία (Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών - Απόστολος Ιωάννου).

 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

·        Τακτικά μέλη:

Ολυμπία Λούρμπα, Μουσταφά Οσμάνογλου Τζανέρ  (Επανεκκίνηση-Ντίνος Χαριτόπουλος),

Γεώργιος Αντωνιάδης (Μαζί για τον Τόπο μας - Γιάννης Σταυρίδης),

Βαρνιτσιώτης  Ευάγγελος (Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών - Απόστολος Ιωάννου).

 

·        Αναπληρωματικά μέλη:

Ηλίας Εμιρζάς, Σελήμ Γκιοκχάν  (Επανεκκίνηση-Ντίνος Χαριτόπουλος),

Οσμάν Σεντάτ (Μαζί για τον Τόπο μας - Γιάννης Σταυρίδης),

Δημήτριος Κοτσάκης (Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών - Απόστολος Ιωάννου).

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία: (Ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών Ντ.Χαριτόπουλος με τους επικεφαλής των παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, Γ. Σταυρίδη, Απ. Ιωάννου και Μ. Βασιλειάδη, τον προεδρεύοντα του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρωνείας-Σαπών  Τοπάλ Μεμέτ Αλή, την γραμματέα του Δ.Σ. Βάσω Μαρασλή και την νομική σύμβουλο του Δήμου Ευαγγελία Κιρκινέζη). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: