Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021

Η λίστα των 2% κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ περιλαμβάνει 25 ερευνητές από το Δ.Π.Θ.

 Συνολικά 25 ερευνητές από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχουν συμπεριληφθεί σε δύο λίστες κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου που δημιουργήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και δημοσιεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2021. 

Η πρώτη λίστα προσδιορίζει τους κορυφαίους μελετητές στους τομείς
της ειδικότητάς τους, των οποίων οι δημοσιεύσεις αναφέρονται συχνότερα
από άλλους συγγραφείς σε όλο τον κόσμο. Η ανάλυση που εκπονήθηκε
από ομάδα ειδικώντουStanfordUniversity υπό τον Καθηγητή JohnIoannidis, διεξήχθη με βάση αριθμό δεικτών με επίκεντρο τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους κατά τη διάρκεια του έτους 2020 και του συνολικού τους έργου, και αφορά σε αξιολόγηση των δεικτών αυτών για πέραν των 8.000.000 επιστημόνων παγκοσμίως, απαριθμεί δεεπιστήμονες των οποίων οι δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες έχουν επιταχύνει την πρόοδο στους αντίστοιχους τομείς τους και έχουν επηρεάσει την εξέλιξη της εργασίας άλλων ερευνητών.

Τα 22 ονόματα των μελών του Δ.Π.Θ. που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα με βάση
 τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους κατά τη διάρκεια του έτους 2020, είναι:
Ονοματεπώνυμο
ιδιότητα
Τμήμα
Χρήστος Α. Δαμαλάς
Αναπληρ. Καθηγητής
Αγροτικής Ανάπτυξης
Μιχαήλ Λ. Κουκουράκης
Καθηγητής
Ιατρικής
Κωνσταντίνος Μ. Κόκκινος
Καθηγητής
ΠΤΔΕ
Κωνσταντίνος Ε. Χαλιορής
Αναπληρ. Καθηγητής
Πολιτικών Μηχανικών
Χρήστος Γ. Καραγιάννης
Καθηγητής
Πολιτικών Μηχανικών
Δημήτριος Κομίλης
Καθηγητής
Μηχανικών Περιβάλλοντος
Αστέριος Παντοκράτορας
Καθηγητής (αφυπηρ.)
Πολιτικών Μηχανικών
Αλεξάνδρα Γιατρομανωλάκη
Καθηγήτρια
Ιατρικής
Ηλίας Β. Κοσματόπουλος
Καθηγητής
Ηλεκτρολόγων Μ&ΜΥ
Κωνσταντίνος Π. Τσαγκαράκης
Καθηγητής
Μηχανικών Περιβάλλοντος
Νικόλαος Παπάνας
Καθηγητής
Ιατρικής
Ευγενία Μπεζιρτζόγλου
Καθηγήτρια
Ιατρικής
Ζήσης Βρύζας
Αναπληρ. Καθηγητής
Αγροτικής Ανάπτυξης
Θεόδωρος Ρουσάκης
Αναπληρ. Καθηγητής
Πολιτικών Μηχανικών
Ιωάννης Πρατικάκης
Καθηγητής
Ηλεκτρολόγων Μ&ΜΥ
Ευθύμιος Λ. Σιβρίδης
Καθηγητής (αφυπηρ.)
Ιατρικής
Ιωάννης Ε. Νικολάου
Αναπληρ. Καθηγητής
Μηχανικών Περιβάλλοντος
Γεώργιος Κολιός
Καθηγητής
Ιατρικής
Γαρύφαλλος Αραμπατζής
Καθηγητής
Δασολογίας &ΔΠΦΠ
Γεώργιος Μπάκος
Καθηγητής
Ηλεκτρολόγων Μ&ΜΥ
Χρήστος Κοντογιώργης
Επίκουρος Καθηγητής
Ιατρικής
Κυριάκος Ε. Ζωηρός
Αναπληρ. Καθηγητής
Ηλεκτρολόγων Μ&ΜΥ
 

Η  δεύτερη λίστα, η οποία βασίζεται σε αριθμό δεικτών με επίκεντρο τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου ερευνητών κατά τη διάρκεια του συνολικού τους έργου και αφορά σε αξιολόγηση των δεικτών αυτών για πέραν των 8.000.000 επιστημόνων παγκοσμίως περιλαμβάνει19 ερευνητές του Δ.Π.Θ.:

Ονοματεπώνυμο

ιδιότητα

Περίοδος αξιολόγησης

Μιχαήλ Λ. Κουκουράκης

Καθηγητής Ιατρικής

1992-2021

Αλεξάνδρα Γιατρομανωλάκη

Καθηγήτρια Ιατρικής

1993-2021

Ευθύμιος Λ. Σιβρίδης

Καθηγητής Ιατρικής (αφυπ.)

1984-2021

Χρήστος Α. Δαμαλάς

Αν. Καθηγητής Αγροτικής Ανάπτυξης

2001-2021

Αστέριος Παντοκράτορας

Καθηγητής Πολιτικών Μηχαν.(αφυπ.)

1987-2021

Δημήτριος Κομίλης

Καθηγητής Μηχαν. Περιβάλλοντος

1999-2021

Κωνσταντίνος Κόκκινος

Καθηγητής ΠΤΔΕ

2004-2021

Χρήστος Γ. Καραγιάννης

Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών

1988-2021

Ηλίας Β. Κοσματόπουλος

Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ

1991-2021

Γεώργιος Χ. Μπάκος

Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ

1993-2021

Κωνσταντίνος Π. Τσαγκαράκης

Καθηγητής Μηχαν. Περιβάλλοντος

2000-2021

ΝικόλαοςΠαπαμάρκος

Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ

1984-2021

Θεόδωρος Ρουσάκης

Αν. Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών

2002-2021

Ιωάννης Καραφυλλίδης

Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ

1990-2021

Ιωάννης Πρατικάκης

Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ

1996-2021

Γαρύφαλλος Αραμπατζής

Καθηγητής Δασολογίας &ΔΠΦΠ

2003-2021

Γεώργιος Χ. Συρακούλης

Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ

1999-2021

Κυριάκος Ε. Ζωηρός

Αναπλ. Καθηγητής ΗΜΜΥ

1999-2021

Νίκος Π. Παπανικολάου

Αναπληρ. Καθηγητής ΗΜ&ΜΥ

1998-2021

 

Συνολικά, και στις δύο λίστες, εμφανίζονται είκοσι πέντε (25) μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ιδρύματος.

Κάνοντας λόγο για το ερευνητικό έργο των μελών του Δ.Π.Θ., ο Πρύτανης Καθηγητής Αλέξανδρος Πολυχρονίδης ανέφερε ότι «Η αναγνώριση των ερευνητών του Πανεπιστημίου μας στο κορυφαίο 2% της λίστας επιστημόνων στον κόσμο έχει τοποθετήσει τον Πανεπιστήμιο Θράκης στον παγκόσμιο χάρτη της έρευνας και μας κάνει πολύ περήφανους. Θέλω να συγχαρώ τους καθηγητές και ερευνητές μας για τη σκληρή δουλειά και τη δέσμευσή τους να προωθήσουν την επιστήμη.»

Τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στο 
https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3

Δεν υπάρχουν σχόλια: