Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021

Βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου: Να αποκατασταθεί η αδικία –λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων και e-ΕΦΚΑ στις Σάπες

 

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου με παρέμβασή του στη Βουλή επισημαίνει την αδικία που υπέστη ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών με το κλείσιμο δημοσίων υπηρεσιών και την αποψίλωση άλλων δομών, που οδήγησαν στην περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής.

Με ερώτηση που κατέθεσε στους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπενθυμίσει ότι ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών την περίοδο των μνημονιακών χρόνων αποψιλώθηκε από νευραλγικές υπηρεσίες, όπως ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα τη μεγάλη ταλαιπωρία στην εξυπηρέτηση των πολιτών, τις δυσκολίες στις οικονομικές συναλλαγές των επαγγελματιών και την επιδείνωση της ήδη υποβαθμισμένης οικονομικής δραστηριότητας και επιχειρηματικότητας στην πλέον φτωχή περιοχή της Ροδόπης. 

Ο βουλευτής ζητά τη λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων και Τοπικού Γραφείου e-ΕΦΚΑ στις Σάπες. Άλλωστε, τονίζει, υπάρχουν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να ενεργοποιηθούν, τη στιγμή, μάλιστα, που ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών αναλαμβάνει να στηρίξει την εγκατάσταση και λειτουργία αυτών των δομών. 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης

 

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

-       Tον Υπουργό Οικονομικών

-       Tον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

ΘΕΜΑ: Θα αποκατασταθούν αδικίες του παρελθόντος με την λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων και Τοπικού Γραφείου e-ΕΦΚΑ στις Σάπες της Π.Ε. Ροδόπης;  

 

Ο Δήμος Mαρωνείας-Σαπών λειτουργούσε ως διοικητικό κέντρο που κάλυπτε τις ανάγκες για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες των κατοίκων και άλλων δήμων όπως του Δήμου Αρριανών, δηλαδή εξυπηρετούσε 30.000 και πλέον πολίτες και 70 οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Την περίοδο όμως των μνημονιακών χρόνων αποψιλώθηκε από νευραλγικές υπηρεσίες, όπως το κατάστημα της Δ.Ο.Υ. Σαπών, το παράρτημα του ΙΚΑ Σαπών, το Ειρηνοδικείο Σαπών, Τραπεζικά υποκαταστήματα όπως αυτό της Εθνικής Τράπεζας στις Σάπες και της Τράπεζας Πειραιώς στην Ξυλαγανή που καταργήθηκαν, ενώ άλλες σημαντικές δομές, όπως το Αστυνομικό Τμήμα και το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ Σαπών αποδυναμώθηκαν. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγάλη ταλαιπωρία των πολιτών που αναγκάζονται να μετακινούνται σε μεγάλη απόσταση στην Κομοτηνή για να εξυπηρετηθούν, ενώ επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα και την επιχειρηματικότητα, μιας ήδη υποβαθμισμένης αγροτικής κατά βάση περιοχής, με το πιο χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα και την μεγαλύτερη  ανεργία στην Π.Ε. Ροδόπης.  

Η  αναστολή της λειτουργίας της  Δ.Ο.Υ. Σαπών στις 1 Οκτωβρίου του 2012 συνοδεύτηκε με την αριθμ. Δ6Α/1144729/19-10-2012 απόφαση του τότε Υπουργού Οικονομικών, που πρόβλεπε τη δυνατότητα να συνεχίσει να ασκείται μέρος των αρμοδιοτήτων της Δ.Ο.Υ., με τη λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων, στη έδρα του Δήμου στις Σαπες, με τη προϋπόθεση ότι ο Δήμος θα  αναλάμβανε την στέγαση και το λειτουργικό του κόστος. Η εφαρμογή αυτής της πρόβλεψης στην εν λόγω υπουργική απόφαση έχει παγώσει και δεν ενεργοποιείται, παρά το γεγονός ότι  κατ΄ επανάληψη έχει τεθεί το θέμα στο Υπουργείο Οικονομικών και πρόσφατα στις 5-10-2021 από τον Δήμο Μαρωνείας Σαπών, που έχει εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις: διαθέτει κατάλληλο χώρο για την στέγαση του Γραφείου αυτού και έχει δεσμευτεί να αναλάβει όλες τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για την λειτουργία του.

Εξίσου σημαντική για την περιοχή είναι και η εγκατάσταση Τοπικού Γραφείου e-ΕΦΚΑ, ώστε οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών αλλά και του γειτονικού αγροτικού Δήμου Αρριανών να εξυπηρετούνται στον τόπο τους, χωρίς να χρειάζεται να  διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους και να καλύπτουν τις συνταξιοδοτικές τους ανάγκες και  αιτήματα. Και για το ζήτημα αυτό ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών επίσης έχει καταθέσει στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (αριθμ. πρωτ. 7225/4-10-2021) πρόταση για να υπάρξει λύση.

Σήμερα είναι αναγκαιότητα να επανεξεταστούν επιλογές που υλοποιήθηκαν σε άλλες συνθήκες και να διορθωθούν αδικίες του παρελθόντος, που είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία αλλά και στη ζωή των τοπικών κοινωνιών και της επιχειρηματικότητας. Ιδιαίτερα μάλιστα σε μια περίοδο που συζητούμε για την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας και για την ανάγκη στήριξης υποβαθμισμένων περιοχών που βρίσκονται σε φθίνουσα πορεία.

 Επειδή ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών έχει αποψιλωθεί από δημόσιες υπηρεσίες, γεγονός που οδηγεί στην ταλαιπωρία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και στην περαιτέρω οικονομική της υποβάθμιση.   

Επειδή υπάρχει κοινωνική αναγκαιότητα αλλά και οι νομοθετικές ρυθμίσεις (ΥΑ) για να αντιστραφεί κατά ένα τουλάχιστο μέρος η αποψίλωση που έχει υποστεί από δημόσιες υπηρεσίες η περιοχή των Σαπών.

Επειδή ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών όπως η Δημοτική Αρχή έχει καταθέσει πληροί όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται και δεσμεύεται  να στηρίξει την εγκατάσταση και την λειτουργία αυτών των δομών.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Είναι στις προθέσεις σας να προχωρήσετε

- στην ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων Πολιτών και Επιχειρήσεων  στις Σάπες;

- στην σύσταση και λειτουργία Γραφείου e-ΕΦΚΑ  στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών;  

Ο ερωτών βουλευτής

Χαρίτου Δημήτρης

                                                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια: