Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021

Ολοκληρώνεται η συλλογή κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων από το Δήμο Μαρωνείας-Σαπών


 Στην ορθή διαχείριση και ανακύκλωση των κενών επικίνδυνων συσκευασιών φυτοφαρμάκων για πρώτη φορά, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής του, της περιφρούρησης της δημόσιας υγείας και της διευκόλυνσης των αγροτών προχώρησε, μετά από δημόσια πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών με πιστοποιημένη εταιρία διαχείρισης και αξιοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων.

Η ανάδοχος εταιρία που υπέβαλε προσφορά, ως κύρια και υπόχρεη φορέας διαχείρισης, με αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγείας και την υποστήριξη και εποπτεία των δημοτικών και τοπικών συμβούλων και προσωπικού του Δήμου προχώρησε στη συλλογή, συσκευασία, μεταφορά και τελική αποκομιδή αποβλήτων, όπως κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων, από τα 55 ραντιστικά συστήματα που λειτουργούν σε 40 οικισμούς του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.

Η πρώτη φάση του προγράμματος ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες, ενώ η δεύτερη θα υλοποιηθεί εντός του φθινοπώρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: