Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ COVID - 19.

 Στα πλαίσια των ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις--μέλη των Επιμελητηρίων υλοποιούνται -σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος -διαδικτυακά σεμινάρια τα οποία στοχεύουν στην ενημέρωση των επιχειρήσεων όλων των κλάδων προκειμένου αυτά να μπορέσουν να διαχειριστούν τις συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων τους κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την πανδημία δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στο στάδιο της προετοιμασίας λειτουργίας τους μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων .

Αναλυτικότερα οι επιχειρήσεις θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθοýí για :
· τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν κατά το στάδιο προετοιμασίας και επαναλειτουργίας μετά
το γενικό απαγορευτικό
(lockdown)
· τις συνθήκες λειτουργίας σε περιβάλλον προετοιμασίας από COVID -19 , με στόχο την ασφαλή
δραστηριοποίη
óÞ τους και
· τα βασικά μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον COVID-19

Λιανικό Εμπόριο και Υπηρεσίες: 12/7/2021 ώρα 17:0
0 έως 20:00.
Για την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος παρακολούθησης του σεμιναρίου ακολουθήστε τον παρακάτω
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfllFGUfWhqkK5Z_Lyo8F3fdifZehmSZeflIkxVRNkiD4WkFw/viewform
(θα σας αποσταλούν όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Μεταποίηση Τροφίμων: 9/7/2021 ώρα 17
:00 έως 20:00.
Για την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος παρακολούθησης του σεμιναρίου ακολουθήστε τον παρακάτω
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfllFGUfWhqkK5Z_Lyo8F3fdifZehmSZeflIkxVRNkiD4WkFw/viewform
(θα σας αποσταλούν όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Τουριστικά καταλύματα και Εστίαση: 14/7/2021 ώρα
17:00 έως 20:00.
Για την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος παρακολούθησης του σεμιναρίου ακολουθήστε τον παρακάτω
σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfllFGUfWhqkK5Z_Lyo8F3fdifZehmSZeflIkxVRNkiD4WkFw/viewform
(θα σας αποσταλούν όνομα χρήστη και κ
ωδικός πρόσβασης).

Δεν υπάρχουν σχόλια: