Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Δημήτρης Χαρίτου-Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ ΑΜ-Θ: Προβλήματα στην εκκαθάριση εξόφλησης απαιτήσεων για το εργοδοτικό κόστος

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσε ο βουλευτής Δημήτρης Χαρίτου μαζί με άλλους βουλευτές/τριες των νομών της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., σχετικά τον συμψηφισμό απαιτήσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του αρ.87 του ν. 4706/2020 για τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Συγκεκριμένα, αναφέρονται στην επιστολή των Επιμελητηρίων της περιοχής, σύμφωνα με την οποία προκύπτουν  σοβαρά προβλήματα από την απουσία πρόβλεψης για την εξυπηρέτηση των περιπτώσεων που μία επιχείρηση δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τους Φ.Κ.Α.. Έτσι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν οφειλές είναι υποχρεωμένες να δημιουργήσουν, προκειμένου να τις εξοφλήσουν με συμψηφισμό απαιτήσεων από τον ΟΑΕΔ. Όπως γίνεται αντιληπτό, σε περίπτωση που ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, οι επιχειρήσεις δεν θα λαμβάνουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, οι οποίες είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη συνέχεια των χρηματοδοτήσεων.

Οι διοικήσεις των Επιμελητηρίων ζητούν την παράλληλη πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ληξιπρόθεσμες οφειλές & προτείνουν έναν παρόμοιο τρόπο με αυτόν που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 1, της ΓΔΟΥ 504/29.5.2021 (ΦΕΚ 2236) που αφορά το μέτρο ενίσχυσης με την μορφή επιδότησης των παγίων δαπανών. Δηλαδή, τη δημιουργία ενός πιστωτικού λογ/σμού που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου του 2022 για αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών έτους 2021 και 2022, που καθίστανται πληρωτέες από τη 1η Ιουλίου 2021 και μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2022 ή και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών 2021 και 2022 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Οι βουλευτές/τριες του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ζητούν από τον αρμόδιο Υπουργό να αποδεχθεί το αίτημα των Επιμελητηρίων ΑΜ-Θ και να προβεί στις απαραίτητες νομοτεχνικές ρυθμίσεις ώστε να λυθεί το πρόβλημα των επιχειρήσεων που δεν έχουν φορολογικές και ασφαλιστικές εκκρεμότητες, ώστε να εξοφληθούν οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων από την επιδότηση κόστους για τα έτη 2010-2015.

 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης

 

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Συμψηφισμός απαιτήσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του αρ.87 του ν. 4706/2020 για τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ληξιπρόθεσμες οφειλές

Στο αρθ. 3 της υπ’ αριθ. ΚΥΑ 47284/359 ορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης από τον ΟΑΕΔ τόσο των υφιστάμενων όσο και των μελλοντικών  απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Η εκκαθάριση αφορά την εξόφληση των απαιτήσεων των επιχειρήσεων της ΑΜ-Θ από την επιδότηση του εργοδοτικού κόστους των ετών 2010-2015. Σύμφωνα με επιστολή τους τα Επιμελητήρια της ΑΜ-Θ, αναφέρουν τα σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από την απουσία πρόβλεψης για την εξυπηρέτηση των περιπτώσεων που μία επιχείρηση δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τους Φ.Κ.Α..

Έτσι, οι επιχειρήσεις που δεν έχουν οφειλές είναι υποχρεωμένες να δημιουργήσουν, προκειμένου να τις εξοφλήσουν με συμψηφισμό απαιτήσεων από τον ΟΑΕΔ. Όπως γίνεται αντιληπτό, σε περίπτωση που ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, οι επιχειρήσεις δεν θα λαμβάνουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, οι οποίες είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη συνέχεια των χρηματοδοτήσεων.

Οι διοικήσεις των Επιμελητηρίων ζητούν την παράλληλη πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ληξιπρόθεσμες οφειλές & προτείνουν έναν παρόμοιο τρόπο με αυτόν που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 1, της ΓΔΟΥ 504/29.5.2021 (ΦΕΚ 2236) που αφορά το μέτρο ενίσχυσης με την μορφή επιδότησης των παγίων δαπανών. Δηλαδή, τη δημιουργία ενός πιστωτικού λογ/σμού που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου του 2022 για αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών έτους 2021 και 2022, που καθίστανται πληρωτέες από τη 1η Ιουλίου 2021 και μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2022 ή και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών 2021 και 2022 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Επειδή, τα γραφειοκρατικά προβλήματα που προκαλούνται λόγω της παράβλεψης για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ασφαλιστικές και φορολογικές εκκρεμότητες αποτελούν τροχοπέδη.

Επειδή, η οικονομική συγκυρία για την ΑΜ-Θ είναι εξαιρετικά δυσμενής και κάθε στήριξη κρίνεται απολύτως αναγκαία.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1.      Θα αποδεχθεί το αίτημα των Επιμελητηρίων ΑΜ-Θ και θα προβεί στις απαραίτητες νομοτεχνικές ρυθμίσεις ώστε να λυθεί το πρόβλημα των επιχειρήσεων που δεν έχουν φορολογικές και ασφαλιστικές εκκρεμότητες, ώστε να εξοφληθούν οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων από την επιδότηση κόστους για τα έτη 2010-2015;


Δεν υπάρχουν σχόλια: