Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Έκπτωση στα δημοτικά τέλη τριτέκνων και πολυτέκνων του δήμου Μαρωνείας-Σαπών


Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών γνωστοποιεί στους τρίτεκνους και πολύτεκνους δημότες του Δήμου ότι προκειμένου να τύχουν έκπτωσης στα δημοτικά τέλη μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, η οποία θα εξετασθεί από τα αρμόδια όργανα του.

 

Μαζί με την αίτηση θα υποβάλλονται:

 

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

-Αντίγραφο και εκκαθαριστικό της τελευταίας φορολογικής δήλωσης

 

-Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος

 

-Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μίσθωσης ακινήτου

 

-Βεβαίωση μέλους από Σύλλογο Τριτέκνων/Πολυτέκνων

 

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα κατατίθενται στην κ. Φακούδη Αποστολία, Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, στο τηλέφωνο 2532022149 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση paidsta@gmail.com.

Δεν υπάρχουν σχόλια: