Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Χαρίτου συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Συλλόγου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Δ.Π.Θ.

 


Τον βουλευτή Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Χαρίτου επισκέφτηκε χθες στο γραφείο του αντιπροσωπεία του Συλλόγου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΔΠΘ ο γραμματέας Κυριάκος Σγουρόπουλος και το μέλος Κερατσώ Γεωργιάδου.

Στη συζήτηση κυριάρχησε το θέμα της ακαδημαϊκής εξέλιξης του προσωπικού ΕΔΙΠ-ΕΕΠ των πανεπιστήμιων, όπως του προσωπικού του ΔΠΘ που αριθμεί περίπου 80 εργαζόμενους. Κατέθεσαν το αίτημά τους μετά από κρίση και αξιολόγηση από τα πανεπιστήμια και εφόσον συγκεντρώνουν αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά ακαδημαϊκά προσόντα, να έχουν την δυνατότητα ένταξης στη βαθμίδα του λέκτορα.

Ο βουλευτής άκουσε με προσοχή το αίτημα των εκπροσώπων του συλλόγου ΕΔΙΠ ΔΠΘ σημειώνοντας ότι η ικανοποίηση του θα μπορούσε να λειτουργήσει προς όφελος όχι μόνο των εργαζομένων ΕΔΙΠ/ΕΕΠ, αλλά και των ΑΕΙ και ιδιαίτερα των περιφερειακών, όπως το ΔΠΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια: