Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021

Αποφάσεις για έργα αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών, αντιπλημμυρικών και οδικών δικτύων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Μαρωνείας-Σαπών

Συνεδρίασε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε μια σειρά θεμάτων.

 Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι οι εξής:

-Η αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης ύψους 600.000€ από το πρόγραμμα  ‘‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ,, της κατασκευής, επισκευής και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών με στόχο τη βελτίωση τους και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών  στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού και την ουσιαστική ενίσχυση των αθλητικών υποδομών για τη χρήση τους από συλλόγους και πολίτες. 

-Η αποδοχή της ένταξης του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών στο πρόγραμμα του ‘‘ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ,, για τη χρηματοδότηση σχεδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

-Η ανακήρυξη οριστικού αναδόχου για την αποκατάσταση βλαβών και βελτίωσης της βατότητας δημοτικών οδικών δικτύων της Δημοτικής Ενότητας Σαπών.

-Η έγκριση της διαδικασίας προμηθειών περιφράξεων, πληροφοριακών πινακίδων, βρυσών και παγκακιών για τη διαμόρφωση των χώρων των παιδικών χαρών του Δήμου.

-Η έγκριση παράτασης υλοποίησης της διάνοιξης αποστραγγιστικής τάφρου στην περιοχή της Διώνης, Στρύμης κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: