Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

Ξεκίνησαν οι εγγραφές των μαθητών στην Α' τάξη του Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Σαπών για το έτος 2021-2022


Οι εγγραφές για την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου ξεκίνησαν και θα ολοκληρωθούν στις 31 Μαρτίου 2021.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι τα εξής:

α) βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας

β) αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή

γ) ατομικό δελτίο υγείας μαθητή/τριας(ΑΔΥΜ)

δ) βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου

ε) Πιστοποιητικό γέννησης-θα εκδοθεί αυτεπάγγελτα από το σχολείο .

Οι εγγραφές των μαθητών πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 9.00 π.μ έως στις 12.00μ.μ.


Πριν από την προσέλευση πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία στο 2532022066.


Δεν υπάρχουν σχόλια: