Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΖΗΤΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Με επιστολή του στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, ο Δήμαρχος Μαρωνείας – Σαπών κ. Ντίνος Χαριτόπουλος, ζητά την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για την επιδότηση θέρμανσης, σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται οικισμοί του Δήμου, ώστε να υπαχθούν σ’ αυτήν οι κάτοικοι τους που χρησιμοποιούν καυσόξυλα για τη θέρμανση τους, όπως οι οικισμοί Κρωβύλη, Ασκητές, Ξυλαγανή κ.ά.

Η επιστολή του Δημάρχου είναι η κάτωθι:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

           Ευτυχισμένο και Δημιουργικό το 2021!

            Με την παρούσα επιθυμώ να Σας καταθέσω το αίτημα αποκατάστασης της αδικίας σε βάρος των κατοίκων των οικισμών Κρωβύλης, Ασκητών, Ξυλαγανής κ.ά., του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, οι οποίοι με βάση τις προϋποθέσεις που τίθενται με την απόφαση Σας Α.1275(ΦΕΚ5567/17-12-20 τ.Β.) ουσιαστικά αποκλείονται από το επίδομα θέρμανσης όσοι χρησιμοποιούν καυσόξυλα.

            Οι κάτοικοι των οικισμών του Δήμου μας διαβιούν σε περιοχές απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα, σε συνθήκες δύσκολων καιρικών φαινόμενων που απαιτούν τη χρήση καυσόξυλων για τη θέρμανση τους.

            Σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η απόφαση Σας οι κάτοικοι πολλών οικισμών του Δήμου μας εξαιρούνται από την επιδότηση θέρμανσης, γεγονός που εντείνει τα προβλήματα αξιοπρεπούς διαβίωσης τους.

            Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

            Σας παρακαλούμε να προχωρήσετε στην έκδοση νέας απόφασης, με την οποία να προσδιορίζονται συντελεστές επιδότησης θέρμανσης που θα επιτρέπουν την υπαγωγή σ’ αυτήν των κατοίκων των οικισμών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: