Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη του Δ.Π.Θ.,

Με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης κοινοποιώ σήμερα προς εσάς προσωπικά αλλά και σε όλο το πρυτανικό σχήμα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, την Πρόταση Νόμου που κατέθεσε η Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής με πρώτη υπογράφουσα την πρόεδρό μας Φώφη Γεννηματά, με αντικείμενο την φύλαξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Πρόκειται για κορυφαία κοινοβουλευτική πράξη ενός κόμματος της αντιπολίτευσης που δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά προσφεύγει στην κατάθεση σχεδίου νόμου, με κοστολογημένη και θεσμικά συγκροτημένη πρόταση για το μείζον ζήτημα, όπως έχει αναχθεί στον δημόσιο διάλογο στις μέρες μας, περί της πανεπιστημιακής φύλαξης.

Η παρούσα Πρόταση Νόμου αποτελεί εφαρμογή του άρθρου  16 παρ. 5 του Συντάγματος, στο οποίο ορίζεται ότι “η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που  αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση”. Η “πλήρης” αυτοδιοίκηση έχει την έννοια ότι η διοίκηση των ΑΕΙ όχι μόνον ασκείται από τα ίδια τα ιδρύματα, αλλά περιλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις όψεις της διοικητικής λειτουργίας, ιδίως αυτές που άπτονται του θεμελιώδους αγαθού της ασφάλειας και κατά τούτο συγκροτούν τον πυρήνα κάθε δημόσιας διοίκησης. Συνεπώς, το ίδιο το Σύνταγμα απονέμει στα ΑΕΙ την πρωταρχική ευθύνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας που έχει ως αντικείμενο την ασφάλεια και προστασία των προσώπων και πραγμάτων που εντάσσονται στο πεδίο της αρμοδιότητάς τους. Συνεπώς, κάθε διάταξη νόμου που τυχόν αναθέτει σε όργανα του εν στενή εννοία Κράτους αυτήν την ευθύνη, δημιουργώντας μάλιστα επί τούτω ειδικά αστυνομικά τμήματα στους χώρους των ΑΕΙ, είναι ευθέως αντισυνταγματική.     

Ειδικότερα, επί των άρθρων:

Με το άρθρο 1 της Πρότασης Νόμου, επιβεβαιώνεται η γενική αρχή ότι η ευθύνη φύλαξης των χώρων των ΑΕΙ ανήκει στα ίδια τα ιδρύματα, ως έκφανση του συνταγματικά κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητου. Το έργο της φύλαξης και προστασίας ανατίθεται σε ειδική Υπηρεσία Φύλαξης που συστήνεται ως αυτοτελής οργανική δομή των ΑΕΙ, υπαγόμενη απευθείας στον Πρύτανη, η οποία συνεργάζεται με κάθε αρμόδια δημόσια αρχή.

Με το άρθρο 2, ορίζονται το αντικείμενο, οι αρμοδιότητες και η διοικητική διάρθρωση της Υπηρεσίας Φύλαξης. Στόχος της λειτουργίας της παραμένει η ενίσχυση της ασφάλειας του διδακτικού προσωπικού, των φοιτητών και επισκεπτών των ΑΕΙ. Της Υπηρεσίας προΐσταται προϊστάμενος με πενταετή θητεία με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο επιλογής. Η Υπηρεσία έχει την ευθύνη συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των ΑΕΙ και τις λοιπές δημόσιες αρχές, διατηρώντας την αρμοδιότητα ειδοποίησης της αστυνομικής αρχής σε περίπτωση τέλεσης πλημμελήματος ή κακουργήματος εντός των χώρων αρμοδιότητάς της.

Στο άρθρο 3 προβλέπεται κάθε αναγκαία ρύθμιση σχετική με την πρόσληψη, υπηρεσιακή κατάσταση και εκπαίδευση των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Φύλαξης. Κοινή συνισταμένη των προτεινόμενων ρυθμίσεων αποτελεί η αξιοκρατική επιλογή και η ειδική και κατάλληλη εκπαίδευση, ως εχέγγυο για την εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας.

Το άρθρο 4 περιγράφει το πλαίσιο ελεύθερης κίνησης και εργασίας του διδακτικού προσωπικού, των φοιτητών και εργαζομένων, εντός των χώρων των ΑΕΙ, με τη χρήση ακαδημαϊκής ταυτότητας ή κάρτας εργαζομένου. Καθιερώνεται ειδική κάρτα εισόδου για τους επισκέπτες, ενώ παρέχεται η ευχέρεια καθορισμού χώρων ελεύθερης εισόδου και εξόδου, ιδίως για σκοπούς ψυχαγωγίας και πολιτισμού. Δίνεται δε η δυνατότητα, σε περίπτωση αυξημένων αναγκών, να συνάπτεται επικουρικά δημόσια σύμβαση με πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς.

Με το άρθρο 5, επιβεβαιώνεται η ισχύς των γενικών διατάξεων για την προστασία των υπαλλήλων της Υπηρεσίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Το άρθρο 6 ορίζει ότι το κόστος λειτουργίας των Υπηρεσιών Φύλαξης καθώς και του κόστους των συναφών υποδομών των ΑΕΙ καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω επιπλέον τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ. Με τα άρθρα 7 και 8 ορίζεται, αντιστοίχως, η κατάργηση αντίθετων διατάξεων νόμου και η άμεση έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων.

Κ. Πρύτανη,

Όπως καλά γνωρίζετε, τόσο το Κίνημα Αλλαγής όσο και εγώ προσωπικά ως βουλευτής Ροδόπης, σταθήκαμε πάντοτε δίπλα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας και στο Δ.Π.Θ., ειδικότερα. Και με την παρούσα πρωτοβουλία μας έχουμε την πεποίθηση ότι συνεισφέρουμε στον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί, υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα, τις ακαδημαϊκές ελευθερίες και το αυτοδιοίκητο του ελληνικού πανεπιστημίου.

Εντός του Κοινοβουλίου καλείται πλέον η κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα να τοποθετηθούν επί υπαρκτής εναλλακτικής πρότασης από εκείνη που προωθεί η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Θα αναμένουμε με ενδιαφέρον και τις δικές σας παρατηρήσεις επί της προτάσεως μας. 

 

Με εκτίμηση

Ιλχάν Αχμέτ, 

Βουλευτής Ροδόπης

Δεν υπάρχουν σχόλια: