Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Βουλευτής Δημήτρης Χαρίτου-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων


Ο βουλευτής Ροδόπης Δημήτρης Χαρίτου από κοινού με άλλους 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει στην τροποποίηση ρυθμίσεων για να δοθεί η δυνατότητα καταβολής του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες.

Αφού υπενθυμίζουν ότι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με το άρθρο 93 του νόμου 4387/2016 θεσμοθέτησε το ύψους €360 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ζητούν την κυβέρνηση σήμερα που έχουν ωριμάσει οι δημοσιονομικές συνθήκες να επανεξετάσει τις προϋποθέσεις χορήγησης του Επιδόματος, δηλαδή τη συμπλήρωση 35 ετών διανομής στην Ελλάδα και την καλούν να προχωρήσει στη ρύθμιση, ώστε να παρέχει έστω και τα ελάχιστα σε αυτούς που τα έχουν περισσότερη και μεγαλύτερη ανάγκη.

Οι βουλευτές υπενθυμίζουν ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει σχετική τροπολογία σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων για την ίση μεταχείριση των ανασφάλιστων υπερηλίκων και παρά τις υποσχέσεις που είχε δώσει και ο κ. Βρούτσης αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε καμία νομοθετική πρωτοβουλία.

Τέλος ο βουλευτής Ροδόπης επικοινώνησε με την πρόεδρο του Αναπτυξιακού Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Παλιννοστούντων και Μη «Αργώ», Έλενα Τατεβοσιάν, την οποία ενημέρωσε για την εν λόγω πρωτοβουλία των βουλευτών και συζήτησαν για την ανάγκη ανάδειξης περαιτέρω των θεμάτων των παλιννοστούντων ομογενών μας.

 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

 

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

ΘΕΜΑ: «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων».

 

Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με το άρθρο 93 του νόμου 4387/2016 (ΦΕΚ Α’85) θεσμοθέτησε το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων. Σε εφαρμογή του άρθρου αυτού, από 12.05.2016 χορηγούνταν αρχικώς από τον ΟΓΑ και πλέον χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ, μηνιαίο Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων μέχρι του ύψους των €360 (€4.320 ετησίως).

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον άνω νόμο, την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ10034/2437/655 (ΦΕΚ Β’2401) και σχετικές εγκυκλίους [α) Γ31/11/159477 /07.02.2019), β) Δ12α/Φ. 32/Γ.Π.οικ. 46042/1305/30.8.2018 Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑΑ υπό ΑΔΑ: 68ΔΩ465Θ1Ω-ΚΘΙ, γ) Εγκύκλιος ΟΓΑ 8/2016 υπό ΑΔΑ: ΩΓΞ94691ΩΔ-ΩΚ0] το εν λόγω επίδομα δίδεται στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον πληρούν άλλες, πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και η διαμονή 35 πλήρων ετών στην Ελλάδα, προκειμένου να λάβουν πλήρες το παραπάνω, μέγιστο ποσό των € 360 (περ. δ. της παρ. 1 του άρθρου 93 ν. 4387/2016).

 

Δυστυχώς όμως, πλείστοι Έλληνες ομογενείς που επαναπατρίστηκαν  στην πατρίδα μας από τις χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ στις αρχές της δεκαετίας του 1990, είχαν συμπληρώσει κατά την έναρξη εφαρμογής του άρθρου 93 το πολύ, μόλις 26 πλήρη έτη στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα την περικοπή του -ούτως ή άλλως χαμηλού προνοιακού επιδόματος- κατά 1/35 για κάθε έτος λιγότερο της 35κονταετίας, δηλαδή στην πράξη έλαβαν περίπου €267 ή και λιγότερα.

 

Περαιτέρω, η ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» (https://www.synigoros.gr/?i=health-and-social-welfare.el.epidoma-koin-allil-anasf-yperil.616440)  διερεύνησε ήδη αναφορές ανασφάλιστων υπερηλίκων σχετικά με την μη χορήγηση σε αυτούς από τον τ. ΟΓΑ (και νυν ΟΠΕΚΑ) του άνω επιδόματος, με την αιτιολογία της υπέρβασης των εισοδηματικών ορίων που θέτει ο νόμος. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι είτε δεν είχαν κανένα πραγματικό εισόδημα είτε είχαν πολύ χαμηλό πραγματικό εισόδημα, αλλά το φορολογητέο εισόδημά τους προσδιοριζόταν βάσει των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης, με αποτέλεσμα να υπερβαίνει τα εισοδηματικά όρια του νόμου.

 

H Αρχή επισήμανε ότι το φορολογητέο εισόδημα του αιτούντος, στο μέτρο που υπολογίζεται βάσει των τεκμηρίων εισοδήματος που προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και βασίζονται στην αντικειμενική δαπάνη συντήρησης κατοικίας που καλύπτει στοιχειωδώς την ανάγκη στέγασης ή στην κατοχή ενός αυτοκινήτου μικρού κυβισμού, καθώς και στην ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης, δεν είναι πρόσφορο κριτήριο για την χορήγηση προνοιακής παροχής στους ανασφάλιστους υπερήλικες και πρότεινε:

1.    Την τροποποίηση του νόμου, ώστε ως κριτήριο για την χορήγηση του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, να λαμβάνεται υπ’ όψιν το πραγματικό και όχι το φορολογητέο εισόδημα των αιτούντων, όπως ισχύει και για το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης.

2.    Επικουρικά, πρότεινε την τροποποίηση του νόμου, ώστε να μην συνυπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα το οποίο προκύπτει από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης, την αντικειμενική δαπάνη κατοικίας έως 80 τ.μ., και ενός αυτοκινήτου μικρού κυβισμού.

Επειδή σωρεύθηκαν τα ανωτέρω, αρκετά θέματα από την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 και έχουν ωριμάσει οι δημοσιονομικές συνθήκες για τη διευρυμένη επανεξέταση των προϋποθέσεων χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.

 

Επειδή το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων ανήκει στον πυρήνα της άσκησης κοινωνικής πολιτικής, παρέχοντας τα ελάχιστα σε αυτούς που τα έχουν περισσότερη και μεγαλύτερη ανάγκη.

 

Επειδήη Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει τροπολογία –προσθήκη στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)», για την ίση μεταχείριση των ανασφάλιστων υπερηλίκων και παρά τις υποσχέσεις που είχε δώσει και ο κ. Βρούτσης αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε καμία νομοθετική πρωτοβουλία.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Ποια η θέση της Κυβέρνησής για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων;

2.    Προτίθεται να μειώσει τον αριθμό των 35 ετών που είναι η προϋπόθεση για την λήψη πλήρους του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων;

3.    Πότε και προς ποια κατεύθυνση σκοπεύει να τροποποιήσει τις λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 93 του ν. 4387/2016;

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: