Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Κατάθεση Αναφοράς από τον βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ προς τον υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη με θέμα την Παράταση των προθεσμιών κτηματογράφησης στην Π.Ε. Ροδόπης.


ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 κ. Κ. Χατζηδάκη

Κύριε Υπουργέ,

Διά της παρούσας αναφοράς μου, σας διαβιβάζω κοινή επιστολή των α) Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης και β) Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του Εφετείου Θράκης στην οποία περιλαμβάνονται τα εξής αιτήματα:

Α) Για την χορήγηση περαιτέρω προθεσμίας  παράτασης  μέχρι  την  31-12-2020, προκειμένου  να δοθεί  στους  πολίτες της Π.Ε. Ροδόπης  ο  αναγκαίος  χρόνος  να  εκπληρώσουν  τη  σχετική υποχρέωση προς υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας ή εγγραπτέου δικαιώματος στον ορισθέντα ανάδοχο, στα πλαίσια της διενεργούμενης κτηματογράφησηςτης περιοχής μας.

Β) Για την χορήγηση παράτασης μέχρι  την  31-12-2022, της  προθεσμίας διόρθωσης όλων  των   ανακριβών  πρώτων   εγγραφών  στο   κτηματολογικό   γραφείο Κομοτηνής   που   αφορούν   τις   ήδη   κτηματογραφημένες  ιδιοκτησίες   του πρώην Δήμου  Κομοτηνής. 

Παρακαλώ όπως ανταποκριθείτε άμεσα στα αιτήματα των δύο κορυφαίων επιστημονικών συλλόγων, το σκεπτικό των οποίων περιγράφεται με απόλυτη ακρίβεια στην επισυναπτόμενη επιστολή τους.

 

Ο αναφέρων βουλευτής,

Ιλχάν Αχμέτ, Ροδόπης 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: