Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020

Συστηματικός καθαρισμός ρεμάτων και καναλιών στην ΠΕ Ροδόπης στα πλαίσια ενίσχυσης της αντιπλημμυρικής προστασίας ενόψει του χειμώνα»

Εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού κατά τόπους ρεμάτων και ποταμών στην επικράτεια της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,εκτελέστηκαν και εξελίσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες καθαρισμού σε ποταμούς και ρέματα αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης 2018-2019»,με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.Πρόκειται για τεχνικές παρεμβάσεις οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργικότητας των ρεμάτων και των καναλιών, για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.

Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων  πραγματοποιήθηκαν, κατά την εξέλιξη του ίδιου έργου, σε 17  σημείατης Ροδόπης κι ειδικότερα στους οικισμούς Δύμης, Ισάλου, Κοσμίου, Μ.Δουκάτου, Ριζώματος, Γλυφάδας, Ν.Καλλίστης, Πελαγίας, Υφαντών,  Θρυλορίου, Ανθοχωρίου, Παραδημής, Ν.Σιδηροχωρίου, Πόρπης και Προσκυνητών.

Σε αυτό το πλαίσιο ξεκίνησε και συνεχίζεται και με τη συνδρομή μηχανημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ,  ο καθαρισμός καναλιού κατά μήκος της Βιομηχανικής Περιοχής Κομοτηνής, το οποίο εκτείνεται από την οριογραμμή της πόλης της Κομοτηνής, διέρχεται από τα όρια του οικισμού Καλλιθέας του Δήμου Μαρωνείας– Σαπώνκαι καταλήγει στο ύψος της Επαρχιακής Οδού Κομοτηνής – Ξυλαγανής. Με την απομάκρυνση της αυτοφυούς βλάστησης και των φερτών υλικών από το κανάλι της ΒΙΠΕ, επιτεύχθηκε η συνεχιζόμενη ροή υδάτων , βελτιώνοντας τη λειτουργία του.Κατόπιν επικοινωνίας της Περιφέρειας ΑΜΘ με την διοίκηση του εργοστασίου της ΔΕΗ στη Βιομηχανική Περιοχή, επιτεύχθηκε η διοχέτευση επιπλέον ροών ύδατος προς το κανάλι, το οποίο αξιοποιήθηκε για την άρδευση αγροτικών καλλιεργειών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ροδόπης Νικόλαος Τσαλικίδης εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πρόοδο του έργου, δήλωσε χαρακτηριστικά « Ενισχύουμε τηνετοιμότητα των υποδομών ενόψει του χειμώνα,με εργασίες καθαρισμώνρεμάτων και καναλιών, που  στοχεύουν στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Οι καθαρισμοί συνεχίζονται όπου κρίνεται απαραίτητο και με την συνδρομή μηχανημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, με γνώμονα τη διαφύλαξη της ασφάλειας των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.Οι καθαρισμοί και τα έργα αποτελούν βασικούς παράγοντες  αντιμετώπισης πλημμυρικών κινδύνων. Οφείλουμε επίσης να προστατεύουμε τα δάση μας τα οποία εκτός από πηγή ζωής για τον άνθρωπο, είναι φυσικό αγαθό ανυπολόγιστης αξίας για την αποτροπή πλημμυρών. Καθήκον και  υποχρέωση όλων είναι η διατήρηση της καθαρότητας  ρεμάτων και καναλιών καθώςτο μπάζωμα τους μπορεί να έχει εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες».

Δεν υπάρχουν σχόλια: