Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020

1209 Προσλήψεις Τακτικού Προσωπικού σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας από το ΑΣΕΠ.

 Συνολικά 1209 άτομα θα προσληφθούν σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

Με την προκήρυξη αυτή θα προσληφθούν:

113 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

483 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

404 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

209 άτομα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 Ειδικότερα στο Νοσοκομείο Κομοτηνής θα προσληφθούν 9 άτομα, στις εξής κατηγορίες:

 5 άτομα ΤΕ Νοσηλευτικής

 2 άτομα ΔΕ Βοηθών νοσηλευτικής

 2 άτομα ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών

 Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως εξής:

-Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 7 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

 

-Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 23 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: