Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020

1209 Προσλήψεις Τακτικού Προσωπικού σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας από το ΑΣΕΠ.

 Συνολικά 1209 άτομα θα προσληφθούν σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

Με την προκήρυξη αυτή θα προσληφθούν:

113 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

483 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

404 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

209 άτομα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 Ειδικότερα στο Νοσοκομείο Κομοτηνής θα προσληφθούν 9 άτομα, στις εξής κατηγορίες:

 5 άτομα ΤΕ Νοσηλευτικής

 2 άτομα ΔΕ Βοηθών νοσηλευτικής

 2 άτομα ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών

 Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως εξής:

-Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 7 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

 

-Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 23 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: