Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

Κατάρτιση στην παραδοσιακή γαστρονομία και κρασί


Υλοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από τις 22 έως 24 Ιουνίου 2020  η κατάρτιση του έργου e-TOURIST, που χρηματοδοτείτε από το πρόγραμμα INTERREGV-AGreeceBulgaria με τίτλο  “Παραδοσιακή Γαστρονομία και κρασί”
Στην κατάρτιση συμμετείχαν είκοσι  άτομα που εργάζονται στον επισιτιστικό κλάδο, σερβιτόροιμάγειροι, ιδιοκτήτες εστιατορίων και είχαν  ενδιαφέρεται να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες του. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν  πως να εντάξουν την παραδοσιακή γαστρονομία  και τα κρασιά στα εδεσματολόγια τους και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Οι εκπαιδευτές του προγράμματος διαθέτουν εργασιακή και θεωρητική εμπειρία  στα θέματα της παραδοσιακής μαγειρικής ,της  γαστρονομίας των παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής  ,του κρασιού αλλά και στην οργάνωση και διοίκηση των επισιτιστικών επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ένταξη των τοπικών προϊόντων στα εδεσματολόγια των εστιατορίων και στις Θρακικές  ποικιλίες  κρασιού.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας InterregV-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 με την σύμβαση επιχορήγησης № В2.6с.07/09.10.2017. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας InterregV-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020. Μέσω του έργου γίνεται μια συστηματική προσπάθεια για την προώθηση, ανάπτυξη και ανάδειξη  της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της γαστρονομίας και του οίνου στην περιοχή του Χασκόβου και του Έβρου προκειμένου να αναδειχθούν ως τουριστικοί προορισμοί.
Επικεφαλής Εταίρος του έργου είναι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων «Μαρίτζα» ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες είναι η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε., το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Συνεργασία Ενεργών Πολιτών
Ιστοσελίδα του έργου : www.maritza-evros.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια: