Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

Ερώτηση του βουλευτή Ιλχάν Αχμετ προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα της χορήγησης χαμηλότοκων δανείων έως 5.000 ευρώ και σε απλούς αγρότες από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.


Σύμφωνα με την πληροφόρηση που διαθέτουμε η επέκταση των δικαιούχων του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης προς αγρότες που θέλουν να ανταποκριθούν στις ταμειακές ροές τους για τη χρηματοδότηση δαπανών ή την αντιστάθμιση προσωρινών απωλειών, περιλαμβάνεται στη νέα δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση των επιπτώσεων του κορωνοϊού που προτείνει η Κομισιόν.

Αναλυτικότερα, όπως ανέφερε ο Πολωνός επίτροπος Γεωργίας ΓιάνουςΒοϊτσεχόφσκι, «έχουμε υιοθετήσει ένα νέο μέτρο για τη στήριξη των παραγωγών και των μικρών επιχειρήσεων αγροδιατροφής που αντιμετωπίζουν την κρίση του κορωνοϊού. Το 2020, οι χώρες της Ε.Ε. θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα χρήματα του ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) για πληρωμές έως 5.000 ευρώ ανά αγρότηκαι 50.000 ευρώ ανά μικρομεσαία επιχείρηση».
Πρόκειται για ισχυρό χρηματοδοτικό εργαλείο για την χώρα μας που θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα ώστε να μπορούν να εκταμιευθούν από τις συνεργαζόμενες τράπεζες χαμηλότοκα δάνεια εγγυημένα από τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Με την τροποποίηση που προτείνει η Επιτροπή, το Ταμείο αυτό θα εξυπηρετεί και άλλες δαπάνες εκτός από τις επενδυτικές δικαιούχων Σχεδίων Βελτίωσης και Μεταποίησης. Αρκεί να το προβλέψουν αυτό και οι εδώ αρχές. Παράλληλα, με το δεύτερο αυτό πακέτο στήριξης δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να ανακατανείμουν τα μη χρησιμοποιηθέντα κονδύλια στο πλαίσιο των προγραμμάτων τους αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ), αντί να τα επιστρέψουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Συνεπώςκαι μετά τα ως άνω εκτεθέντα, ερωτάσθε: 
Α) Προτίθεστε να περιλάβετε αγρότες,ακόμα και χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων, που αναζητούν χρηματοδότηση δαπανών ή την αντιστάθμιση προσωρινών απωλειών τους από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης,ώστε να μπορέσουν  να εκταμιευθούν από τις συνεργαζόμενες τράπεζες χαμηλότοκα δάνεια εγγυημένα από τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης;
Β) Σκοπεύετε να αξιοποιήσετε την δυνατότητα ανακατανομής μη χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), αντί να  επιστραφούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιλχάν Αχμέτ


Δεν υπάρχουν σχόλια: