Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝ.ΑΛ. ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Μη βιώσιμος πλέον ο κλάδος του τουρισμού στην Ροδόπη με τη νέα ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 – (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020)
Ο σεβασμός στο περιβάλλον και η ανάγκη για την διατήρηση της αειφορίας, της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας έχουν κατατάξει τα σπουδαία οικοσυστήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης σε ζώνες μείζονος προστασίας όπως είναι το δίκτυο NATURA και η συνθήκη Ραμσάρ.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η Θράκη στο σύνολό της, σχεδόν, αποτελεί μια ευρεία γεωγραφική ενότητα της χώρας μας που δεν έχει λεηλατηθεί από την άναρχη ανάπτυξη, στο όνομα της οποίας καταπατήθηκαν εκατομμύρια στρέμματα γης, αιγιαλού, παραλιών καθώς και δασικών εκτάσεων.
Προκύπτει όμως ένα θέμα θεμιτού συμβιβασμού ανάμεσα στον μέγιστο στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος και των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από τα μέτρα προστασίας εξαιτίας του Covid 19 με την αναγκαιότητα επιβίωσης της τοπικής μας οικονομίας, των κλάδου του τουρισμού και της εστίασης στην πλέον τουριστική περιοχή της Ροδόπης που δέχεται μεγάλο όγκο εσωτερικού και βαλκάνιου τουρισμού.                           
Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 – (ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020), οι όροι της διακήρυξης της δημοπρασίας που θα εκδώσουν οι Δήμοι για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα πρέπει μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει και τα εξής:
1. Για πρώτη φορά και μάλιστα επί ποινή ανακλήσεως της παραχώρησης προβλέπεται ότι σε όλους τους  εκμισθούμενους χώρους οι οποίοι εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000, η κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του παραχωρούμενου χώρου (άρθρο 9 παρ.β’ της νέας ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020).
2. Επιπλέον, ισχύει η ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30603/2020 σύμφωνα με την οποία για τις υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή και καθισμάτων παραλιών (πλαζ) ισχύουν οι περιορισμοί των 40 ατόμων για 1.000 τ.μ. επιφάνειας παραλίας συν όλα τα υπόλοιπα μέτρα της τήρησης των αποστάσεων μεταξύ των ομπρελών, των ξαπλωστρών κλπ. Άρα, προκειμένου για τον νομό Ροδόπης, το παραλιακό μέτωπο του οποίου εντάσσεται στο δίκτυο έχει επιβεβαιωθεί ότι:
• από τα 300 τμ του παραχωρούμενου χώρου που θα δημοπρατηθεί για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων παραλιών, ή μέσων θαλάσσιας αναψυχής, μπορούν να καλυφθούν μόνο τα 90 τ.μ. λόγω ένταξής τους στο δίκτυο NATURA (δηλ.το 30%), 
• επί αυτών των 90  τ.μ., που θα καλυφθούν, μπορούν να φιλοξενηθούν μόνο 4 άτομα λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού (ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30603/2020), δηλαδή κάθε επιχείρηση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ξαπλωστρών με τη λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου θα μπορεί να φιλοξενεί μόνο 4 άτομα επί του συνολικού παραχωρούμενου χώρου των 300 τ.μ.
Τα παραπάνω, μαζί με το γεγονός ότι η ισχύς της ΚΥΑ ορίστηκε και πάλι τριετής, δηλαδή λήγει στις 31-12-2022, αποτελούν ουσιαστικά ταφόπλακα για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας. Η καλοκαιρινή περίοδος είναι ούτως ή άλλως πολύ σύντομη καθώς ξεκινάει από τέλη Ιουνίου και εκτείνεται το αργότερο έως τα μέσα Αυγούστου, συνεπώς η θέσπιση όλων αυτών των περιορισμών ακυρώνει όχι μόνο τη φετινή θερινή σεζόν αλλά και τις επόμενες, καθώς είναι βέβαιο ότι κανείς δεν θα σπεύσει να εκδηλώσει ενδιαφέρον μίσθωσης των παραλιακών εκτάσεων στους οικισμούς της  Αρωγής και της Μέσης με τέτοιους επαχθείς όρους.
Μετά τα ως άνω εκτεθέντα, ερωτάσθε:
1. Σκοπεύετε να επεκτείνετε στα πέντε έτη την διάρκεια της ισχύος της παραχώρησης αντί των τριών που προβλέπει η νέα ΚΥΑ, δηλαδή να ισχύσει έως 31-12-2024 αντί της 31-12-2022 που ορίστηκε; Με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι πιθανότητες να  υπάρξει ενδιαφέρον για την μίσθωση των ως άνω εκτάσεων, ενώ θα  αναπτυχθεί και μεγαλύτερος ανταγωνισμός λόγω της διεύρυνσης του κύκλου των συμμετεχόντων στις δημοπρασίες προσώπων, με συνακόλουθη αύξηση των εσόδων, τόσο για τους ΟΤΑ όσο και για το ελληνικό Δημόσιο.
2. Σκοπεύετε να απαλείψετε τη νέα διάταξη της παραγράφου β’ του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ περί καλύψεως μόνο του 30% του εκμισθούμενου χώρου; Η ισχύουσα απαίτηση της προηγούμενης εγκρίσεως από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Νέστου, λιμνών Βιστωνίδος και Ισμαρίδος είναι αρκετή προκειμένου να διασφαλίζεται ο υψηλός βαθμός προστασίας των περιβαλλοντικών και οικολογικών παραμέτρων της προστατευόμενης περιοχής.
3. Είναι στις προθέσεις σας να επανέλθει η αρχικώς καθορισθείσα δια του νόμου 2971/2001, πριν την τροποποίησή του από τον νόμο 4607/2019, έκταση του αιγιαλού κάθε παραχώρησης στα 500 τ.μ. από 300 τ.μ. που όρισε από τις 24-4-2019 το άρθρο 31 του ν.4607/2019;
Ο ερωτών βουλευτής
Ιλχάν Αχμέτ, ΡοδόπηςΔεν υπάρχουν σχόλια: