Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

81 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ


Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να δημοσιοποιήσει ο ΟΑΕΔ την προκήρυξη του προγράμματος για τις 36.500 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας για τις  Περιφέρειες, Δήμους, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων και το οποίο αποσκοπεί :

-            Στην επανασύνδεση μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας

-            Στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων

-            Στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών

-            Στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας

Ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών κ. Ντίνος Χαριτόπουλος, έγκαιρα και με τεκμηριωμένα επιχειρήματα, έπεισε τα συναρμόδια Υπουργεία και τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη κατά την επίσκεψή του στις Σάπες για τις μεγάλες ανάγκες του σε ανθρώπινο δυναμικό και κατάφερε να αυξήσει κατά 26 της θέσεις που του αναλογούν σε σχέση με τις περσινές, αναβαθμίζοντας τον αριθμό τους σε 81

Οι θέσεις που έχουν εγκριθεί για το Δήμο Μαρωνείας-Σαπών είναι                 οι κάτωθι :


Εκπαιδευτικό Επίπεδο
Ειδικότητα
Θέσεις
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
6
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
2
ΔΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1
ΔΕ
ΜΑΓΕΙΡΩΝ
2
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ Γ' ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
2
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1
ΔΕ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
6
ΠΕ/ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
1
ΤΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ
1
ΤΕ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
2
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2
ΤΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
4
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
3
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
32
ΥΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
4
ΥΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
1
ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
9Δεν υπάρχουν σχόλια: