Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

ΑΙΡΕΤΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ


Στο πλαίσιο της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών με στόχο την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στις ανάγκες και επιθυμίες των πολιτών, ο Δήμος ανακοινώνει την αιρετή διοικητική δομή του με στόχο τη δόμηση μιας τοπικής διακυβέρνησης ανοιχτής στην κοινωνία και με υψηλά πρότυπα επικοινωνίας και ανταπόκρισης στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της.

            Οι πολίτες μπορούν ν’ απευθύνονται στους κάτωθι για όλα τα θέματα που τους απασχολούν και τα προβλήματα που συναντούν στο Δήμο Μαρωνείας – Σαπών.
            Μιλτιάδης Μαυρίδης :Τηλ:6973030257 (Αναπληρωτή Δημάρχου, Αντιδήμαρχος Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ενέργειας και Πολιτιστικής Προστασίας)  με αρμοδιότητες την ύδρευση, την αποχέτευση , τα θέματα ηλεκτρολογικού περιεχομένου , την ενέργεια, την πολιτική προστασία, τα έργα που εκτελούνται στο Δήμο κ.α.
            Μολλά Αμέτ Μουσταφά: Τηλ: 6973030256  (Αντιδήμαρχος Διοίκησης , Οικονομικών, Προγραμματισμού, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) με αρμοδιότητες τις μελέτες και έρευνες την αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την υποδοχή παραπόνων , υποδείξεων, προτάσεων των πολιτών, θέματα του ληξιαρχείου, των μητρώων, των πιστοποιητικών, του λογιστηρίου, των ενταλμάτων πληρωμών, των ΚΕΠ κ.α.
            Ολυμπία Λούρμπα:Τηλ:6970130006 ( Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού) με αρμοδιότητες τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής ( Κέντρο κοινότητας, Βοήθεια στο Σπίτι) τρίτης ηλικίας, ΑΜΕΑ, πολιτιστικών θεσμών και δομών , σχολείων, κ.α.
            Καραγκιόζ Μουσταφά:Τηλ:6973030258 (Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης) με αρμοδιότητες τον πρωτογενή τομέα, τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο, προστασίας του καταναλωτή , τουρισμού ,τα αδέσποτα ζώα, κ.α.
            Χαράλαμπο Καρύδη:Τηλ:6973030259 (Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος) με αρμοδιότητες τα τεχνικά έργα, τις δημοτικές και αθλητικές υποδομές, την καθαριότητα,τους κοινόχρηστους χώρους, τα κοιμητήρια, πλατείες, παιδικές χαρές, κ.α.
            Ηλίας Εμιρζάς: Τηλ:698 888 6957(Πρόεδρος της Κ.Ε.Μ.Α.Σ) με αρμοδιότητα τα σφαγεία, Βοήθεια στο σπίτι, πολιτιστικές δράσεις, προγράμματα μαζικού αθλητισμού, κ.α


Δεν υπάρχουν σχόλια: