Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

Παράλειψη επισύναψης των παραρτημάτων που θα έπρεπε να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της συμβάσεως μετατροπής του νέου Νοσοκομείου Κομοτηνής από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔΟ  βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Χαρίτου κατέθεσε την Τρίτη 3 Μαρτίου ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια με θέμα «Παράλειψη επισύναψης των παραρτημάτων που θα έπρεπε να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της συμβάσεως μετατροπής του νέου Νοσοκομείου Κομοτηνής από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ». 
Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:
Mε το Ν. 4564/2018 εκφράσθηκε η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να αξιοποιήσει τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την ανέγερση ενός σύγχρονου και υψηλών προδιαγραφών νέου νοσοκομείου στην Κομοτηνή, που λειτουργώντας ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου θα εξασφάλιζε τη δυνατότητα καθολικής και ισότιμης πρόσβασης στη δημόσια υγεία για όλους τους πολίτες και θα διέθετε ένα σταθερό εργασιακό καθεστώς για το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό του προσωπικό.
Δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση εξέδωσε με συνοπτικές διαδικασίες το Ν. 4667/2020 με τον οποίο, πέραν των όσων περιελάμβανε και η αρχική σύμβαση, μετέβαλε τη νομική μορφή του νέου Νοσοκομείου Κομοτηνής μετατρέποντάς το σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Η μετατροπή αυτή έγινε με μόνη την ψήφο της κυβέρνησης, δεν είχε την συναίνεση των άλλων  πολιτικών δυνάμεων και προκάλεσε τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των εργαζόμενων του Νοσοκομείου Κομοτηνής  και της τοπικής κοινωνίας.

Ο Ν. 4667/2020 παρά την βαρύτητά του, παρουσιάζει σοβαρότατες ελλείψεις στην τελική του μορφή, οι οποίες αφενός μεν αποδεικνύουν την προχειρότητα της σύνταξής του, αφετέρου δε εγείρουν ζητήματα εγκυρότητάς του. Συγκεκριμένα ο Νόμος δεν περιλαμβάνει τα Παραρτήματα και ειδικά τον Οργανισμό του ΝΠΙΔ, μολονότι αυτά είναι στοιχεία που ο ίδιος ορίζει ως υποχρεωτικώς επισυναπτόμενα και αναπόσπαστα τμήματά του (άρθρο πρώτο Ν. 4667/2020,   στοιχ.  2.6.3  και 13 της κυρωθείσας συμβάσεως). 
Επειδή  η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ χρησιμοποίησε την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ως μέσο για να υλοποιήσει τους δικούς της σχεδιασμούς ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών στον χώρο της υγείας και αποσταθεροποίησης του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων, κι αυτός ήταν κι ο λόγος που μετέτρεψε το  Νοσοκομείο Κομοτηνής Σταύρος Νιάρχος από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ.
Επειδή με πολιτική απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης επιλέχθηκε η Κομοτηνή για την ανέγερση του νέου Νοσοκομείου, δυνάμει της δωρεάς του ιδρύματος, και ως εκ τούτου διατηρούμε αμείωτο το ενδιαφέρον μας για να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και ανησυχούμε για το γεγονός ότι ο Ν. 4667/2020 φέρει προφανή σφάλματα και παραλείψεις που μπορούν να επηρεάσουν την περαιτέρω πορεία του.
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
- Γιατί κατά την συζήτηση του Νομοσχεδίου «Κύρωση της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς Έργο I και της από 3.2.2020 Τροποποιητικής Σύμβασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς Έργο VI μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας» δεν καταθέσατε στην Βουλή τα παραρτήματα που ορίζονταν ως υποχρεωτικώς επισυναπτόμενα και αναπόσπαστα τμήματα της από 3-2-2020 επιμέρους συμβάσεως;
- Γιατί τα συγκεκριμένα παραρτήματα δεν περιελήφθησαν ούτε στο Ν 4667/2020, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ38/τ.Α΄/20-2-2020;
- Προτίθεσθε έστω και εκ των υστέρων να καταθέσετε στη Βουλή τα εν λόγω παραρτήματα ώστε να ενημερωθούμε για το τι ακριβώς περιλαμβάνουν;
-Θα μεριμνήσετε και πότε για την αναγκαία τροποποίηση του Ν. 4667/2020 ώστε να συμπεριληφθούν σ’ αυτόν τα παραρτήματά του;
Ο ερωτών βουλευτής
Χαρίτου Δημήτρης (Τάκης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: